Środowisko bankowe deklaruje udział w wypracowaniu stanowiska dotyczącego obrotu kryptowalutami

Mając na uwadze interesy oraz bezpieczeństwo środków klientów sektora bankowego, środowisko bankowe deklaruje włączenie się do prac mających na celu wypracowanie stanowiska w obszarze kryptowalut.

Na obecnym etapie ZBP zaleca daleko idącą ostrożność w inwestowaniu w kryptowaluty.

Rosnące zainteresowanie społeczne dotyczące obrotu kryptowalutami oraz udział w nim osób i podmiotów bez odpowiedniego doświadczenia i świadomości ryzyka może narażać uczestników tego rynku na wymierne straty. Aktywność regulatorów w tym obszarze jest również wymagana ponieważ do opinii publicznej coraz częściej docierają także sygnały, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze, działające w skali międzynarodowej.

„ZBP popiera dotychczasowe apele nawołujące do ostrożności w inwestycjach w kryptowaluty i jest gotowy  włączyć się do prac nad stworzeniem ewentualnych regulacji. W pełni podzielamy poglądy Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące różnych rodzajów ryzyka związanych z udziałem w obrocie kryptowalutami, w tym dotyczące braku powszechnej akceptowalności oraz możliwości utraty środków z powodu kradzieży lub defraudacji. Nie są to pieniądze emitowane przez bank centralny jakiegokolwiek państwa” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

fot. archiwum