Dlaczego specjaliści ds. zarządzania ryzykiem zaczęli interesować się nieruchomościami?

Jak wynika z najnowszego badania IWG przeprowadzonego wśród 18 tys. liderów biznesowych z 96. krajów, 73% respondentów przyznała, że elastyczna praca pomogła im ograniczyć ryzyko, a  89% potwierdziło, że pozwala rozwijać przedsiębiorstwa, zoptymalizować koszty oraz pozyskać i zatrzymać najlepsze talenty.

Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem zyskali nową broń — outsourcing przestrzeni biurowych. Zmniejszenie kosztów utrzymania firmy, ograniczenie długoterminowych umów najmu, zatrzymanie zasobów ludzkich oraz najlepszych talentów poprzez podniesienie komfortu pracownika to tylko niektóre elementy nowej strategii w zarządzaniu ryzykiem.

Szacuje się, że do 2030 r. 30% nieruchomości należących do firm będzie elastyczne. Jedną z głównych przyczyn zmiany modelu najmu firmowych nieruchomości są koszty. Firmy mogą zaoszczędzić czasem nawet i 50% lub więcej. Ograniczenie długoterminowych umów najmu, kosztów inwestycyjnych i kosztów ogólnych poprawia sytuację finansową, która ma związek z ryzykiem finansowym.

Jak prognozują specjaliści IWG – grupy globalnych dostawców elastycznej przestrzeni biurowej w tym Regus i Spaces – obowiązujące wkrótce standardy MSSF 16 według których aktywa stanowiące przedmiot leasingu będą uwzględniane w zestawieniu bilansowym przedsiębiorstwa — zainicjują dostrzeganie tych zalet i wykorzystanie szerszych możliwości elastycznych przestrzeni do pracy przez coraz więcej firm.

Ryzyko strategiczne to kolejny obszar wspierany przez elastyczne nieruchomości. W celu łatwego dotarcia do nowych klientów, dostawców czy pracowników firma musi docierać do nowych rynków. Wcześniej podpisana długoterminowa umowa najmu na biuro, które nagle staje się nierentowne może być kulą u nogi w momencie, gdy np. w tym samym czasie, na innych rynkach, pojawia się nowa okazja biznesowa.

Strategie związane z elastycznymi przestrzeniami do pracy ograniczają takie ryzyko. Dostawcy globalni typu Regus czy Spaces, mogą zapewnić to, czego klient potrzebuje w danym momencie. Potwierdzają to badania IWG –  82% pytanych wierzy, że elastyczna praca pozwala przedsiębiorstwom wkraczać na nowe rynki.

Kolejnym zagadnieniem jest zatrzymanie zasobów ludzkich i talentów. W świecie z siecią globalnych połączeń, w którym panuje niezwykle zacięta rywalizacja, o sukcesie zawodowym może decydować posiadany talent. Jak podaje Timewise, 87% pracowników chciałoby mieć możliwość elastycznej pracy[1] co wcale nie oznacza sporadycznej pracy z domu. Respondentom zależy raczej na pracy w podróży, na nowych bodźcach sprzyjających produktywności i kreatywności, na poznawaniu nowych biur i dopasowywaniu swojego zawodowego zaangażowania do prywatnych planów. Jeśli dana firma jest w stanie im to zapewnić, zwiększa swoją atrakcyjność jako pracodawca.

Poczucie komfortu i balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym sprawia, że ambitne, międzynarodowe korporacje nie tracą tego, co ich najbardziej wyróżnia — swoich ludzi.

Na koniec, strategie związane z elastycznymi przestrzeniami do pracy mogą zapewnić zarządzającym ryzykiem spokój ducha czyt. opracowany plan na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, które mogłyby naruszyć ciągłość biznesową, zarówno z fizycznej, jak i cyfrowej perspektywy. Brak przywiązania do jednej lokalizacji, możliwość zmiany siedziby firmy w każdym momencie oraz bezpieczeństwo sieciowe i wsparcie IT — na wypadek awarii sieci klienta – zmniejsza zagrożenia.

Rewolucja dotycząca przestrzeni do pracy zmieniła sposób postrzegania życia biurowego. Obecnie liderzy biznesowi dostrzegają konkretne strategiczne i finansowe korzyści, które ta rewolucja w przyszłości przyniesie organizacjom różnej wielkości. Najważniejsze jest to, w jaki sposób pomoże ona ograniczyć różne zagrożenia i realizować nowe możliwości. I to chyba dlatego najmądrzejsi specjaliści ds. zarządzania ryzykiem obecnie skupiają uwagę na portfelu nieruchomości.

Joe Sullivan

dyrektor ds. zarządzania kryzysowego IWG

[1] Timewise, wrzesień 2017