Firmy prawnicze wolą pracę hybrydową

Firmy prawnicze pod wpływem doświadczeń pandemii zmieniają swoją strategię miejsca pracy. Na pierwszym miejscu znajdują się oczekiwania pracowników, którzy nadal cenią korporacyjną przestrzeń biurową, ale nie chcą w niej spędzać 5 dni. Z analizy CBRE wynika, że większość firm prawniczych zaoferuje nawet 2-3 dni pracy zdalnej w tygodniu. Przestrzeń biurowa pozostanie ważnym elementem m.in. w walce o talenty. Wzrośnie znaczenie jakości środowiska pracy.

– Większość kancelarii prawnych, z którymi współpracujemy na całym świecie, jest zgodnych, że praca zdalna zostanie ważnym elementem nowej strategii miejsca pracy. W tym środowisku model pracy hybrydowej wymaga jednak szczególnych reguł. Nie ma jednego uniwersalnego schematu. Z jednej strony, ważne jest utrzymanie kultury wspierającej mentoring i bezpośrednie kontakty, z drugiej, odpowiedź na wyraźną potrzebę pracowników do zwiększenia dostępu do mobilnych form pracy. Stąd wdrożenie pracy zdalnej, jako integralnego elementu środowiska pracy, powinno być odpowiednio zaplanowane i dopasowane do stylu danej kancelarii.

Wiele firm prawniczych, pomimo pandemii, odnotowało najlepsze w historii dane o przychodach. To buduje zaufanie do etyki pracy w domu i przekonuje decydentów, że bardziej elastyczne podejście może zadziałać w praktyce. Elastyczność nie oznacza jednak mniejszej roli biura, które zostanie kluczowe dla budowania wizerunku, walki o talenty i prowadzenia działalności – mówi Małgorzata Niewińska, szefowa działu strategii środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

Oczekiwania pracowników na pierwszym miejscu

Podstawowym elementem, na którym skupią się kancelarie prawne planując powrót do biur, są oczekiwania pracowników. Firmy przeprowadziły ankiety wśród zatrudnionych, żeby potwierdzić w jakim modelu chcą pracować. Większość nadal ceni korporacyjną przestrzeń biurową, ale nie chcą wracać do niej na pełny etat. Z ankiet przeprowadzonych przez CBRE wśród przedstawicieli kancelarii prawnych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wynika, że od 60% do nawet 90% pracowników chce pracować przez 2-3 dni w tygodniu zdalnie.

W firmach rozważane są wszystkie możliwe opcje – od doraźnego home office tylko „od czasu do czasu” po pełną pracę zdalną. Eksperci CBRE wskazują jednak, że w większości przypadków będziemy mieli do czynienia z pracą hybrydową. Istotne jest jednak uporanie się z problemami, które może rodzić ten model wykonywania obowiązków. Sektor prawny wyraził obawy dotyczące m.in. utraty kapitału społecznego czy zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Pracodawcy obawiają się także scenariusza pustego biurka w poniedziałki i piątki.

– W tym kontekście kluczowe jest ustalenie, w drodze konsensusu i dialogu z pracownikami, odpowiedniej strategii łączenia pracy stacjonarnej i zdalnej. Obie strony muszą się wykazać zrozumieniem i chęcią współpracy, po to, żeby zarówno móc korzystać z zalet jakie daje przestrzeń biurowa, jak i komfortu pracy zdalnej. Efektywność wykorzystania środowiska pracy poszerzonego o dostęp do przestrzeni zdalnej, to jak wspiera efektywność pracy ludzi, a w konsekwencji wspiera rozwój biznesu, to jedne z kluczowych kryteriów oceny sukcesu projektu – dodaje Małgorzata Niewińska.

Rola biura w przyciąganiu talentów

Wymuszona praca zdalna dała firmom prawniczym unikalną szansę, żeby ocenić na ile przestrzeń biurowa ma znaczenie w kontekście przyciągania talentów. Od dawna bowiem wiadomo, że odpowiednio zaaranżowane biuro może pełnić istotną rolę w podnoszeniu atrakcyjności danego pracodawcy i utrzymaniu najlepszych talentów. Dlatego choć rola biura może się zmieniać, znaczenie jakości środowiska pracy zdecydowanie wrośnie. Włączenie elementów wellness już zaczęło się pojawiać, ale stanie się bardziej widoczne w biurze przyszłości.

Mniejsze biura o większej jakości

Kancelarie prawne w badaniu CBRE są zgodne, że zapotrzebowanie na powierzchnię biurową będzie napędzane przez potrzeby zespołu, a nie jak do tej pory – koszty. W związku z tym, że sporo osób regularnie pracuje zdalnie część firm przewiduje, że ich biura się zmniejszą. W niektórych przypadkach mowa o ograniczeniu przestrzeni o aż 65%, ale w większości firm planowana jest redukcja na poziomie 20-30% w ciągu najbliższych 3-5 lat.

Firmy prawnicze badają też możliwość wykorzystania przestrzeni elastycznych jako elementu strategii miejsca pracy. Opinie co do tego rozwiązania są podzielone, ale są podmioty, które wskazują, że biura flex są przydatne w przypadku specjalnych wydarzeń, tworzenia lokalnych oddziałów czy jako element wspierający działalność.

fot. materiały prasowe

Translate »