IMMOFINANZ sprzedaje portfel logistyczny firmie Blackstone

IMMOFINANZ podpisał z firmą Blackstone umowę dotyczącą sprzedaży całego swojego portfela logistycznego. Transakcja obejmuje łącznie wszystkie 36 obiektów logistycznych z ok. jednym milionem m kw. powierzchni do wynajęcia, które znajdują się w większości w Niemczech (24 nieruchomości), jak również na Węgrzech (5), w Rumunii (3), Polsce (2), na Słowacji (1) i Rosji (1). Blackstone nabędzie również trzy projekty logistyczne będące aktualnie w budowie z ok. 65 000 m kw., w Hamburgu i dwóch rumuńskich miastach, tj. Bukareszcie i Ploesti, które zostaną doprowadzone do otwarcia przez IMMOFINANZ, a także rezerwy gruntów. Blackstone zintegruje wszystkie te aktywa w ramach swojej europejskiej platformy logistycznej Logicor.

Wpływ na cenę zakupu ma wartość nieruchomości tj. ok. 536 milionów euro, pomniejszona o ok. 28 milionów euro tj. koszty budowy trzech nieruchomości. Wartość ta w przybliżeniu reprezentuje łączną wartość bilansową na dzień 31 lipca 2015 roku i potwierdza przeszacowanie nieruchomości, które nastąpiło w ciągu roku obrotowego 2014/15. Ostateczna cena nabycia zostanie ustalona na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień zamknięcia transakcji. Sprzedaż portfela logistycznego podlega warunkom typowym dla tego rodzaju transakcji, takim jak np. zgoda władz antymonopolowych. Oczekuje się, że jej zamknięcie odbędzie się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego 2016.

“Zgodnie z tym co zapowiedzieliśmy prawie trzy miesiące temu, sprzedaż części logistycznej stanowi ważny krok w celu dalszego uproszczenia i optymalizacji struktury naszego portfela i pozwoli nam skupić się na naszych podstawowych kompetencjach w sektorze nieruchomości handlowych i biurowych.” – wyjaśnił Oliver Schumy, prezes IMMOFINANZ. – „Płynne środki finansowe uzyskane dzięki tej transakcji zostaną zainwestowane w rozbudowę naszego niemieckiego portfela, który wzrośnie do prawie 200 000 m kw. powierzchni najmu, tj. do ok. 40 milionów euro przychodów z najmu rocznie w połowie 2018 roku z uwzględnieniem aktualnie prowadzonych projektów deweloperskich”.

Inwestycje w niemieckie aktywa zwiększy udział portfela inwestycyjnego w Niemczech z ok. 7,5% do blisko 13% (z wyłączeniem logistyki).

fot. materiały prasowe

 

Translate »