O zarządzaniu kryzysowym dla centrów handlowych

ITBC Communication w partnerstwie z Polską Radą Centrów Handlowych przygotowało bezpłatny ebook „Komunikacja kryzysowa dla centrów handlowych”. Publikacja opisuje podstawy komunikacji kryzysowej i kierowana jest do osób odpowiadających za reputację i wizerunek centrów handlowych.

Kryzys wizerunku to w dzisiejszym świecie duże ryzyko biznesowe dla obiektów komercyjnych, szczególnie takich jak centra handlowe. O wizerunku centrum handlowego w sytuacji kryzysu decyduje ostatecznie nie przyczyna jego powstania, ale sposób zachowania się osób odpowiedzialnych za komunikację kryzysową oraz jakość komunikacji z otoczeniem. Centrum handlowe to żywy organizm, niemal miasto w mieście, odwiedzane każdego dnia przez tysiące ludzi. Przychodzimy tam, by zrobić zakupy, zjeść, spotkać się z przyjaciółmi, pójść do kina czy spędzić wolny czas. To miejsce, w którym tętni życie i w którym wiele może się wydarzyć. Warto mieć tego świadomość i przygotować się na różne scenariusze, także te kryzysowe.

W Chinach słowo kryzys niesie za sobą dwa znaczenia. Pierwsze z nich oznacza zagrożenie, a drugie szansę na nowy początek, nowe otwarcie. W sytuacji kryzysowej żadna firma czy organizacja nie może pozwolić sobie na nieskoordynowaną, chaotyczną komunikację z otoczeniem lub na chowanie głowy w przysłowiowy „piasek”. Negatywne następstwa kryzysu reputacji stanowią bowiem zagrożenie zarówno dla wartości materialnych, jak i niematerialnych centrum handlowego.

Każdy podmiot funkcjonujący na rynku jest potencjalnie narażony na wystąpienie kryzysu reputacji. Dlatego w takiej sytuacji należy podjąć działania, które pozwolą szybko przywrócić nadszarpnięty wizerunek lub zminimalizować skutki jego utraty – komentuje Dominika Malik-Przybylska z ITBC Communication. Jak pokazały badania przeprowadzone przez Oxford University, wartość akcji firm, które były dobrze przygotowane do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, wzrosła średnio o 5 proc., w porównaniu z 15-proc. spadkiem wartości akcji tych firm, które nie były przygotowane albo źle zareagowały na zdarzenie kryzysowe. Firma może więc umocnić swoją wartość mimo wystąpienia kryzysu z jej udziałem, pod warunkiem, że przyjęła odpowiednią strategię komunikacji w sytuacji kryzysu.

fot. archiwum