Pośrednicy nieruchomości w nowej konsumenckiej rzeczywistości – konferencja PFRN

Nie milkną pytania i wątpliwości przedstawicieli branży nieruchomości dotyczące wchodzących pod koniec roku zmian w prawie konsumenckim. Wszystkie najważniejsze zagadnienia z tego obszaru zostaną poruszone w trakcie konferencji „Nowe prawa konsumentów w związku z wdrożeniem dyrektywy unijnej”. Organizator – Polska Federacja Rynku Nieruchomości, zaprasza w środę 15 października do Hotelu MDM przy pl. Konstytucji 1 w Warszawie od godz. 10.00.

Warsztaty z nowego prawa

Zmiany przepisów w zakresie ochrony konsumenckiej wejdą w życie 25 grudnia br., ale już dziś budzą sporo wątpliwości.

– Odbieramy mnóstwo telefonów z pytaniami od zdezorientowanych pośredników i zarządców nieruchomości, którzy chcą wiedzieć jak mają się poruszać w nowej rzeczywistości. Organizowana przez PFRN konferencja pozwoli usystematyzować wiedzę, a także rozwiać wątpliwości w taki sposób, aby stosowanie nowych przepisów nie sprawiało żadnych trudności w codziennej pracy – zapowiada Karolina Kisiel, członek zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Wykłady, warsztaty i dyskusje z udziałem prof. dr hab. Ewy Nowińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Moniki Bielickiej z Federacji Konsumentów, dr Krystyny Krzekotowskiej oraz radcy prawnego Jerzego Krzekotowskiego z Uczelni Łazarskiego (współtwórcy reformy prawa mieszkaniowego), a także Anny Jackowskiej, Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Otwocku pozwolą przybliżyć najważniejsze zagadnienia nowego prawa. Są nimi m.in.:

  • zmiany w podstawowych definicjach prawnych, takich jak np. zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • nowe obowiązki przedsiębiorcy zawiązującego stosunek zobowiązaniowy
    z konsumentem;
  • dodatkowe wymogi związane z możliwością odstąpienia przez klienta od umowy podpisanej poza lokalem przedsiębiorcy i konsekwencje ich niedopełnienia;
  • prawo odstąpienia przez klienta od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny;
  • zmiana definicji legalnej samego konsumenta.

Umowy bez obaw

Podczas konferencji swoją premierę będzie miała najnowsza książka PFRN „Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”. To pierwsze tego rodzaju wydawnictwo w Polsce. Autorka Anna Jackowska, wiceprezydent PFRN analizuje przesłanki i powody zakwestionowania przez sąd postanowień umów, zawieranych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami. Zamieszcza fragmenty, z reguły niepublikowanych, uzasadnień wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Publikacja skierowana jest do praktyków, a także studentów, adwokatów czy radców prawnych. Wyjaśnia wątpliwości, z którymi stykają się pośrednicy, a także jest pomocna w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą się pojawić przy tworze­niu i zawieraniu umów pośrednictwa.

Translate »