Potężna nadsubskrypcja w zapisach na akcje Echo Polska Properties

Zapisy na akcje spółki Echo Polska Properties N.V. (EPP), funduszu nieruchomościowego z siedzibą w Warszawie, przeprowadzone w czasie tzw. private placement, zakończyły się potężną nadsubskrypcją.

Spółka zaoferowała zaproszonym inwestorom ok. 71,5 mln akcji po cenie 1,45 Euro za akcję. Emisja pozwoliła EPP na pozyskanie łącznej kwoty 100 mln Euro. Inwestorzy, których zapisy na akcje EPP zostały zaakceptowane, zostali powiadomieni o tym fakcie w dniu 7 września. Akcje EPP są obecnie notowane na giełdzie w Luksemburgu, a od wtorku, 13 września 2016 roku, zaczną być notowane na giełdzie w Johannesburgu w tzw. dual listing.

“Bardzo się cieszę, że nasze akcje cieszyły się takim powodzeniem,” powiedział Hadley Dean, prezes EPP. “To najlepszy dowód atrakcyjności dla południowoafrykańskich inwestorów zarówno EPP i naszego modelu biznesowego, jak całej polskiej gospodarki.”

Echo Polska Properties (EPP) to spółka będąca własnością Echo Investment S.A. oraz południowoafrykańskiego funduszu Redefine Properties (JSE:RDF), który posiada strategiczny pakiet 49,9% akcji. Organizatorem i doradcą przy transakcji zakupu akcji EPP przez Redefine był fundusz Griffin Real Estate, który zarządza aktywami Redefine Properties w Polsce.

Obecnie EPP posiada portfel sześciu nieruchomości biurowych oraz 10 nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu (GLA) w wysokości 466 400 mkw. Budynki znajdują się w największym miastach Polski, największej gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej. Polski rynek nieruchomości należy do największych, najbardziej stabilnych i najbardziej płynnych rynków nieruchomości i dzięki temu od kilku lat staje się coraz bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów.

Portfel EPP, w skład którego wchodzą najwyższe jakościowo aktywa komercyjne, generuje  atrakcyjne i bezpieczne zyski, a ich najemcami jest szeroka gama największych globalnych firm. Dzięki portfelowi nieruchomości, znajdujących się w na jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się rynków Europy, doświadczonemu kierownictwu oraz renomowanym partnerom strategicznym, EPP daje szansę „na udaną inwestycję”, powiedział Dean. W przyszłości EPP skupi się na nabywaniu handlowych lub mieszanych aktywów nieruchomościowych w strategicznych lokalizacjach.

„EPP będzie także monitorować budowę centrów handlowych, które, pod wieloma względami, stanowią pochodną wciąż dynamicznie rozwijającego się handlu detalicznego,” powiedział Dean.

EPP prognozuje także dalszy rozwój sektora magazynowego, co częściowo związane jest z coraz bliższymi relacjami między handlem detalicznym a logistyką jakie daje e-commerce.

Ponadto, EPP planuje dalsze zakupy wysoko jakościowych aktywów biurowych w największych polskich miastach.

„Spółka EPP będzie otwarta na możliwości atrakcyjnej sprzedaży aktywów, tak aby zagwarantować ich właściwe zbilansowanie i konkurencyjność, przy jednoczesnym utrzymywaniu co najmniej czteroletniego średniego okresu wynajmu,” powiedział Dean.

O Echo Polska Properties

Echo Polska Properties jest funduszem na rynku nieruchomości działającym w formule zbliżonej do funduszy typu REIT (Real Estate Investment Trust). Firma inwestuje w nieruchomości komercyjne (biurowce, centra handlowe i magazyny) w Polsce. Obecnie w portfolio spółki znajduje się 6 budynków biurowych i 10 centrów handlowych. Całkowita powierzchnia obiektów zajmuje 424 216 mkw. (powierzchnia najmu brutto). Portfolio EPP jest zróżnicowane pod względem charakteru i wielkości budynków zlokalizowanych w 11 miastach Polski. Miasta te charakteryzują się do mocnymi wskaźnikami ekonomicznymi, wysoką siła nabywczą i atrakcyjnością wśród inwestorów zagranicznych.  EPP dąży do zdobycia pozycji wiodącego funduszu na rynku nieruchomości – platformy dobrze prosperujących nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych, które będą generować wysoki zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy.

O Redefine Properties

Redefine Properties Limited to południowo afrykański REIT, który wchodzi w skład indeksu TOP 40 giełdy w Johannesburgu. Zarządza aktywami wartości 65 mld ZAR (około 4 mld Euro). Firma jest notowana na giełdzie w Johannesburgu od 2000 roku i od tego czasu systematycznie zwiększa swoją wartość.

O Echo Investment

Jedna z największych w Polsce firm inwestycyjno-deweloperskich. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma zrealizowała ponad 120 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni niemal 1 300 000 mkw. Od 2015 roku Echo Investment jest częścią dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej Griffin Real Estate – Oaktree – PIMCO.

fot. archiwum