Pył – niewidzialny zabójca. Jak się przed min bronić

Cząsteczki pyłu unoszące się w powietrzu na placach budów zawierają wiele różnych szkodliwych dla zdrowia substancji. Niektóre z nich tj. włókna azbestu, kryształy krzemionki, pleśnie, czy sadza mogą powodować podrażnienia układu oddechowego. Cząstki w postaci lotnej mogą dostawać się głęboko do płuc, powodując poważne uszkodzenie. Drobinki są niewidoczne dla oka i mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez wiele godzin. Eksperci Husqvarna zwracają uwagę, jak niezmiernie ważne jest stosowanie metod pracy, umożliwiających wyłapywanie pyłu w miejscu jego powstawania, zapobiegając jego mieszaniu się z powietrzem.

Pył powstający w procesie cięcia, wiercenia czy szlifowania betonu, cegieł i podobnych materiałów budowlanych zawiera krzemionkę, która w postaci bardzo drobnych cząstek jest niebezpieczna. Celem zapobiegania poważnych konsekwencji zapylenia bardzo ważne jest stosowanie wysokiej jakości, profesjonalnego sprzętu do kontroli zapylenia oraz środków ochrony indywidualnej, zdolnych wyłapać nawet najmniejsze drobiny krzemionki.

„Stosowanie maszyn, które przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń z otoczenia budowlanego pozwalają zapewnić najwyższe standardy pracy. Urządzenia Husqvarna prócz pracy w najwyższej kategorii wydajności wyposażone są w filtry HEPA poziomu H13, które są zdolne oddzielić 99,95% cząstek stałych wielkości od 0,15 do 0,30 μm. Cząstki tej wielkości są najtrudniejsze do wyłapania, a to właśnie one pozostają długo w powietrzu i są szkodliwe dla zdrowia” – mówi Dawid Trukszyn z firmy Husqvarna Construction.

Krajowe przepisy i zasady

W Unii Europejskiej poziom dopuszczalnego narażenia (PEL) dla respirabilnej krzemionki krystalicznej (RSC) wynosi  0,0001 g/m3 powietrza w 8-godzinnym okresie średniej ważonej w czasie (TWA). Ten poziom w Stanach Zjednoczonych jest 4 krotnie niższy i wynosi 0,00025 g/m3 TWA.

Ponieważ wdychany pył może stanowić zagrożenie zdrowia pracowników, większość krajów przyjęła przepisy i zasady dotyczące dopuszczalnego narażenia. Przepisy te mogą być różne w różnych krajach. Więcej informacji uzyskać można we właściwym urzędzie. Jednym z najlepszych sposobów kontroli zapylenia jest użycie wody. Tam gdzie to możliwe, należy podczas cięcia czy wiercenia używać tyle wody, aby wiązać pył bezpośrednio w miejscu jego powstawania. Kolektor do zbierania mieszaniny wody z pyłem można podłączyć do odkurzacza przemysłowego, dla utrzymania miejsca pracy w czystości – dodaje Dawid Trukszyn.

Jeżeli użycie wody w danym miejscu jest niemożliwe, maszyna do cięcia, wiercenia, czy szlifowania powinna pracować ze zintegrowanym separatorem pyłu lub szczelnie dopasowaną osłoną przeciwpyłową, wyłapującym pył w miejscu jego powstawania. Urządzenie takie powinno być podłączone do odkurzacza przemysłowego klasy H o odpowiednim do danego zastosowania przepływie powietrza i wydajności oraz wyposażonego w filtry HEPA H13.

Podczas sprzątania miejsca pracy do oczyszczenia posadzek należy użyć zgarniacza zamiast szczotki. Do odkurzania należy używać odkurzacza przemysłowego klasy H, wyposażonego w filtry HEPA H13. Pamiętajmy, że typowe domowe odkurzacze nie są w stanie wyłapać cząstek pyłu w postaci wdychalnej, dlatego nie nadają się do tego typu prac. Dodatkowo, zastosowanie jednego lub kilku przenośnych oczyszczaczy powietrza wyposażonych w skuteczne filtry HEPA H13 jest prostym sposobem na dalsze ograniczenie poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu i zapewnienie dodatkowej ochrony wszystkim pracownikom pracującym w pobliżu – uzupełnia Dawid Trukszyn.

fot. Husqwarna