Raport: Rekordowy wzrost sprzedaży hipotek przez pośredników ZFPF

W II kwartale 2019 r. firmy należące do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) zanotowały rekord sprzedaży. Po raz pierwszy w historii wartość udzielonych kredytów hipotecznych przekroczyła sumę 8 mld – jest to wynik aż o 30 proc. większy niż przed rokiem.

Oznacza to, że ponad połowa (wartościowo) takich kredytów została udzielona z pomocą pośredników finansowych. Na taki wynik m.in. wpłynął utrzymujący się wzrost gospodarczy, niskie stopy procentowe i coraz wyższe wynagrodzenia Polaków, które zachęcają do pożyczania pieniędzy. O 18 proc. r/r wzrosła również wartość sprzedanych przez pośredników ZFPF kredytów gotówkowych. Eksperci pośredniczyli także w udzieleniu kredytów firmowych o łącznej wartości 803 mln zł, których sprzedaż od zeszłego roku wzrosła o 22 proc.

Szturmem do pośredników po kredyty hipoteczne

W II kwartale 2019 r. można było zauważyć ponadprzeciętne zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Z danych NBP wynika, że w II kw. b.r. łączna wartość udzielonych hipotek wyniosła 14,6 mld zł. Duży udział w ich sprzedaży mieli pośrednicy finansowi, którzy pomogli w przyznaniu finansowania o wartości ponad 8,04 mld zł, co daje wynik lepszy o 30 proc. niż przed rokiem. Za ten wynik częściowo odpowiada wzrost kwot udzielanych kredytów oraz rosnące ceny mieszkań, które zmuszają Polaków do zaciągania coraz większych kredytów. 

Adrian Jarosz, prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, prezes zarządu Expander Advisors: – Drugi kwartał 2019 r. przyniósł gigantyczny wzrost zainteresowania usługami ekspertów finansowych w zakresie kredytów hipotecznych. Wartość finansowania przyznanego z pomocą firm zrzeszonych w ZFPF wzrosła w ciągu zaledwie jednego kwartału aż o 25 proc. i wyniosła rekordowe 8,04 mld zł. Nigdy wcześniej pośrednicy nie przekroczyli nawet 7 mld zł. Taki wynik oznacza, że 55 proc. (wartościowo) wszystkich kredytów hipotecznych udzielono przy wsparciu pośredników, a pozostałe 45 proc. zaciągano bezpośrednio w bankach. Dla porównania, jeszcze 3 lata temu udział pośredników wynosił tylko 34 proc. Tak duży wzrost zapotrzebowania na usługi ekspertów finansowych, to częściowo wynik zaostrzenia przez banki kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych. Dla przykładu, w ciągu ostatnich 4 lat dostępna kwota kredytu dla 3-osobowej rodziny z dochodem na poziomie 5000 zł netto spadła aż o jedną trzecią. Częściowo sytuację ratują rosnące wynagrodzenia. Niestety jednocześnie coraz wyższe ceny mieszkań zmuszają do pożyczania coraz wyższych kwot, więc dla wielu klientów ważne jest znalezienie banku, który przyzna im taką kwotę kredytu jakiej potrzebują. W takiej sytuacji bardzo pomocne jest wsparcie ekspertów finansowych, którzy mają wiedzę zarówno na temat tego, gdzie można uzyskać kredyt w oczekiwanej wysokości jak i o tym, które oferty są najkorzystniejsze pod względem ceny.

Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków ZFPF w I i II kwartale 2019 r.

Wartość wypłacanych kredytów hipotecznych (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy I kwartał 2019 r. II kwartał 2019 r.
1 Expander Advisors 2 129,45 2 584,48
2 Open Finance 2 118,00 2 407,00
3 Notus Finanse 914,34 1 299,50
4 mFinanse 727,99 1 091,09
5 Gold Finance 311,27 405,00
6 Alex T. Great 206,00 259,00
Razem 6 407,05 8 046,07

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Joanna Tomicka-Zawora, dyrektor generalny Open Finance S.A. i prezes Home Broker S.A. – II kwartał 2019 roku zaskoczył pod względem dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych. Utrzymujący się wzrost gospodarczy, niskie stopy procentowe i systematycznie rosnące wynagrodzenia sprawiły, że Polacy – wbrew prognozom – realizują swoje plany o własnym mieszkaniu. Mimo krótkiego zastoju i mniejszej podaży na rynku pierwotnym, w II kwartale 2019 do obrotu weszło więcej mieszkań na rynku wtórnym – w dużej mierze od klientów, którzy kupowali mieszkania inwestycyjnie na rynku pierwotnym. Ponadto, w związku z rosnącymi cenami na rynku nieruchomości, obserwujemy wzrost średnich kwot zaciąganych kredytów.

Kredyty firmowe: wzrost mimo zaostrzenia kryteriów

II kwartał był kolejnym okresem, w którym część banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w odniesieniu do kredytów krótkoterminowych[1]. Nie mniej jednak, firmy członkowskie ZFPF w II kwartale 2019 r. ponownie zanotowały wzrost sprzedaży kredytów udzielonych przedsiębiorcom. Łączna wartość kredytów firmowych sprzedanych w tym okresie wyniosła ponad 803 mln zł i była wyższa o 13 proc. w stosunku do I kwartału 2019 r.

Tabela 2: Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPF w I i II kwartale 2019 r.

Wartość wypłacanych kredytów firmowych (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy I kwartał 2019 r. II kwartał 2019 r.
1 Expander Advisors 274,00 314,00
2 mFinanse 222,49 263,40
3 Open Finance 162,00 166,00
4 Notus Finanse 31,21 45,37
5 Gold Finance 14,41 11,50
6 Alex T. Great 6,80 3,00
Razem 710,91 803,27

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Adrian Jarosz: – Przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają korzyści, jakie mogą uzyskać dzięki wiedzy pośredników, dlatego w II kwartale rekordowa była również wartość kredytów udzielanych firmom. Kwota 803 mln, to wynik aż o 22 proc. wyższy niż przed rokiem. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych, tu cenna jest nie tylko wiedza na temat tego, w którym banku oferta jest najtańsza. Kluczowa jest informacja o tym, który bank przyzna finansowanie firmie z danej branży i o określonej specyfice. Zatem wiedza ekspertów finansowych znacznie ułatwia uzyskanie finansowania.

Kredyty gotówkowe

Łączna wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych za pośrednictwem ekspertów ZFPF od kwietnia do czerwca 2019 r. wyniosła ponad 888 mln zł, co daje 18 proc. wzrost w ujęciu r/r. II kwartał 2019 r. ponownie był okresem zaostrzenia przez banki kryteriów udzielania kredytów gotówkowych, przede wszystkim ze względu na prognozy dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej i wzrostu udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów gotówkowych[2].

Tabela 3: Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFPF w I i II kwartale 2019 r.

Wartość wypłacanych kredytów gotówkowych (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy I kwartał 2019 r. II kwartał 2019 r.
1 mFinanse 386,02 392,43
2 Open Finance 257,00 254,00
3 Expander Advisors 164,48 162,10
4 Notus Finanse 46,21 57,69
5 Gold Finance 19,66 17,40
6 Alex T. Great 7,40 5,00
Razem 880,77 888,62

Źródło: Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Joanna Tomicka-Zawora: – Na rynku kredytów gotówkowych również widać efekty dobrej sytuacji gospodarstw domowych. Polacy nadal szukają finansowania, a kredyty gotówkowe pozostają najbardziej popularnym produktem kredytowym. Jednocześnie dane wskazują, że są one udzielane na coraz dłuższe okresy i wyższe kwoty. Co ciekawe, rośnie liczba kredytów gotówkowych związana z konsolidowaniem wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pokazuje to, że Polacy szukają korzystnych dla siebie rozwiązań i w tym obszarze szczególnie cenna może być dla nich wiedza i doświadczenie pośredników finansowych.

[1] Raport NBP, Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2019.

[2] Tamże.

fot. archiwum