Udany rok dla Union Investment

W 2017 roku Union Investment, jeden z największych funduszy inwestycyjnych w Europie kontynentalnej, zrealizował przejęcia i transakcje sprzedaży o łącznej wartości 3,8 mld euro.

Union Investment wykorzystał korzystne warunki ekonomiczne panujące na rynkach nieruchomości w 2017 roku i rozbudował portfele swoich otwartych funduszy nieruchomości poprzez przemyślane przejęcia i transakcje sprzedaży. Ich łączna wartość wyniosła ok. 3,8 mld euro. Tym samym, wartość aktywów funduszy nieruchomości zarządzanych przez Union Investment wzrosła w ubiegłym roku z 31,8 mld euro do 34,5 mld euro.

– Ten świetny wynik wpisuje się w przyjęty przez nas kierunek rozwoju. W 2017 roku weszliśmy do segmentu nieruchomości mieszkaniowych, a także osiągnęliśmy postępy w cyfryzacji – mówi dr Reinhard Kutscher, prezes zarządu. Po udanym wejściu do segmentu mieszkań i mikro apartamentów w 2017 roku w tym roku będziemy rozważać również inne możliwości dywersyfikacji naszej oferty.

Poszerzanie portfela nieruchomości nie będzie się jednak odbywało za wszelką cenę, podkreśla prezes Kutscher. – W ostatnich latach osiągnęliśmy bardzo rozsądną równowagę pomiędzy okazjami inwestycyjnymi a sprzedażą aktywów uwzględniającą rosnące ryzyko rynków inwestycyjnych – dodaje Kutscher.

W 2017 roku wpłaty od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych sięgnęły 2,9 mld euro, zaś na przejęcia nieruchomości przeznaczono 3,2 mld euro. Natomiast rok wcześniej Union Investment nabył nieruchomości warte 4 mld euro.

– Mocna konkurencja w walce o dobre nieruchomości  wymaga naturalnie od zarządzających ogromnej elastyczności. W przypadku każdej transakcji naszym benchmarkiem zawsze jest złożona inwestorom obietnica minimalizacji zmienności stóp zwrotu. Oznacza zero kompromisu w kwestii jakości przejmowanych przez nas nieruchomości –  dodał Kutscher.

W 2017 roku Union Investment dokonał 27 transakcji nabycia nieruchomości w segmencie komercyjnym w siedmiu krajach w Europie i poza nią. Oprócz tego zespoły inwestycyjne kierowane przez Martina J. Bruhla zrealizowały 19 transakcji sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości ok. 600 mln euro. Również segment hotelarski miał nadzwyczajnie duży udział w działalności inwestycyjnej UI. W zeszłym roku firma zrealizowała w tym segmencie 5 transakcji (w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Polsce) o łącznej wartości ok. 460 mln euro.

Znakomity rok inwestycyjny w Polsce

W minionym roku, podobnie jak w 2016, Polska była jednym z priorytetowych rynków w działalności inwestycyjnej Union Investment. W 2017 roku Fundusz dokonał trzech przejęć w Polsce o łącznej wartości 480 mln euro. Przejęcie centrum handlowego Magnolia Park we Wrocławiu za ok. 380 mln euro było największą inwestycją Union Investment w 2017 roku na świecie. Ponadto, fundusz przejął poznański biurowiec Maraton za 60 mln euro, oraz jedną nieruchomość hotelową.

fot. materiały prasowe