XV gala finałowa kampanii Znaku „Dobry Beton”

26 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce już po raz 15 wręczyło certyfikaty „Dobry Beton”. Uroczysta gala finałowa odbyła się w warszawskim Centrum Olimpijskim PKOl. Patronat honorowy nad tegoroczną kampanią Znaku „Dobry Beton” objęło Ministerstwo Infrastruktury, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Spotkanie rozpoczął Michał Daszkiewicz, prezes SPBT, który omówił kondycję polskiej branży betonu towarowego na tle ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz sytuacji w całej branży budowlanej. Podkreślał, że branża betonu towarowego widzi szanse na rozwój w ramach sektora mieszkaniowego, w którym rok do roku wzrasta liczba rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń na budowę. Istotnym czynnikiem jest też wdrażanie rządowego program „Mieszkanie +”. Znaczący wpływ na rynek ma także budownictwo infrastrukturalne. Obserwujemy obecnie stale rosnącą liczbę inwestycji w związku z uruchomieniem kolejnych transz funduszy europejskich.

– Polska jest znaczącym producentem betonu w skali Unii Europejskiej. Zgodnie ze statystykami Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego nasz kraj zajmuje piątą pozycję w Europie za takimi rynkami jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania. Szacuje się, że w 2017 roku wielkość produkcji mogła wzrosnąć nawet do ponad 22 mln m3. Jako Stowarzyszenie wspieramy nie tylko wzrost wolumenu rynku w Polsce, ale przede wszystkim chcemy dbać o jakość, a także bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Jest to cel Znaku „Dobry Beton” – podkreślił Michał Daszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Podsumowania XV edycji kampanii „Dobry Beton” dokonał prof. Jan Małolepszy, przewodniczący Kapituły Znaku. W tym roku do ścisłego finału kampanii zakwalifikowało się 18 wytwórni, z czego 13 zakładów dołączyło do tego elitarnego grona po raz pierwszy. Pozostałe utrzymały dotychczasowy wysoki poziom dbałości o jakość produkcji. Kapituła Znaku „Dobry Beton” przyznała również dwie Nagrody za Innowacyjność i Osiągnięcia, dla: firmy ERBUD SA za opracowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji i logistyki dostaw betonu przy budowie Galerii „MŁOCINY” w Warszawie oraz dla Spółki Contractor (Lafarge w Polsce) za wdrożenie autorskiego rozwiązania instalacji podgrzewania kruszyw z wykorzystaniem ciepła gazów spalinowych – jako krok w kierunku ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

XV edycja Znaku „Dobry Beton” to również dobry czas dla podsumowań. Piętnaście lat kampanii to 377 wytwórni uhonorowanych tym wyróżnieniem, z czego 202 zakłady poddawały się ocenie i otrzymały wyróżnienie więcej niż jeden raz. Kampanię przez te lata wspierało 230 partnerów, a niemal 2000 gości świętowało wspólnie z branżą to wydarzenie. XIII edycja kampanii w roku 2016 była wyjątkowa. Podczas Gali Finałowej ogłoszono, że beton towarowy, jeden z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych, uzyska rangę wyrobu budowlanego, co nastąpiło kilka miesięcy później, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” z 17 listopada 2016r (Dz.U.2016 poz.1966). Był to niewątpliwy sukces SPBT. Jednak dynamiczny rozwój branży stawia przed producentami betonu nowe wyzwania. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych i prawnych zachowanie najwyższej jakości betonu nie może być jedynym celem. Dlatego Znak „Dobry Beton” przeszedł ewolucję. Od kolejnej edycji, podczas audytów przeprowadzanych przez niezależnych inspektorów, weryfikowane będą nie tylko obszary dotyczące jakości, ale także te z zakresu ochrony środowiska i BHP.

Nowe rozwiązania dla Znaku „Dobry Beton” wynikają z potrzeby edukacji branży w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, a także podnoszenia świadomości nie tylko pracodawców, ale również pracowników jak ważna jest kultura i bezpieczeństwo pracy w tej branży. Celem SPBT jest także podnoszenie atrakcyjności branży dla nowych pokoleń wkraczających na rynek pracy.

Podczas Gali obecny był także gość specjalny – prof. Francesco Biasioli, przedstawiciel ERMCO. W swoim przemówieniu przedstawił on kierunki, w których zmierza branża betonu towarowego w Europie oraz pozytywne aspekty budowy w ramach zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem betonu towarowego, szczególnie w projektach zgodnych z wymaganiami certyfikacji LEED i BREAM.

fot. materiały prasowe