Zmiany w prawie budowlanym

Od 28 czerwca 2015 r. zacznie obowiązywać prawo zezwalające na budowanie bez pozwolenia. Wchodząca w życie czerwcowa nowelizacja ustawy nie przewiduje obowiązku uzyskiwania zgody na budowę nieruchomości.

Jest to spore ułatwienie, choć oczywiście katalog tych nieruchomości jest ograniczony. Chodzi tutaj głównie o domy jednorodzinne, parterowe budynki gospodarcze (do 35 m2), domki letniskowe (do 35 m2), wiaty (do 50 m2), szamba (do 10 m2), baseny i oczka wodne (do 10 m2) oraz zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a także zatoki parkingowe przy tych drogach.

Po 28 czerwca 2015 r. trzeba będzie jedynie zgłosić budowę wraz z planem budowy oraz innych wymagalnych dokumentów, w takim samym trybie postępowania, jak w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Co ważne, projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dużym udogodnieniem będzie również rozszerzenie listy inwestycji, które oddawane będą do użytku tylko poprzez zawiadomienie o zakończeniu budowy. Na liście znajdują się m.in.: myjnie samochodowe, garaże do pięciu miejsc parkingowych włącznie, stacje kontroli pojazdów, budynki magazynowe, np. hangary, chłodnie; budynki kolejowe, np. nastawnie, wagonownie; a także stawy rybne, czy parkingi. Obecnie, na tych powierzchniach wymagana jest zgoda na użytkowanie.

Katarzyna Surma, Dział Analiz WGN