ACCIONA wyróżniona tytułem lidera

Firma ACCIONA została wybrana światowym liderem w zakresie różnorodności i inkluzji w miejscu pracy, zajmując I miejsce dla branży budowlanej w indeksie najbardziej różnorodnych (diversity) i integrujących (inclusivity) organizacji na świecie.

W klasyfikacji ogólnej uwzględniającej firmy działające w różnych obszarach oraz branżach ACCIONA zajęła 36. miejsce na świecie. Jednocześnie ACCIONA jest jedyną firmą budowlano-inżynieryjną, która zakwalifikowała się do rankingu Diversity & Inclusion Index 2021.

Już drugi rok z rzędu ACCIONA jest jedyną firmą z sektora budowlanego i inżynieryjnego na świecie, która została uwzględniona w rankingu Refinitiv Global Top 100 Diversity and Inclusion Index, zajmując 36. miejsce w ogólnej klasyfikacji w 2021 roku. Wyróżnienie odzwierciedla przyszłościową politykę ACCIONA w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania, czyli ESG (z ang. Environmental, Social responsibility, Governance) w zakresie infrastruktury i energii odnawialnej, a także jej zaangażowanie na rzecz równości płci, zawieranie umów sprzyjających inkluzji i integracji społecznej oraz szkolenia w zakresie różnorodności kulturowej dla 38 000 pracowników, obejmujących 131 narodowości w ponad 40 krajach.

Ranking D&I Index został przygotowany w oparciu o dane zebrane przez Refinitiv – jedną z największych na świecie firm dostarczających dane z rynków finansowych oraz infrastrukturę w tym obszarze. Aby wybrać 100 najbardziej inkluzywnych i zróżnicowanych organizacji na świecie, w indeksie Refinitiv Diversity & Inclusion jest analizowanych ponad 500 obszarów danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), celem przejrzystego i obiektywnego pomiaru względnej wydajności blisko 11 000 firm reprezentujących ponad 80% globalnej kapitalizacji rynkowej.

Często myślimy o zróżnicowanym miejscu pracy jako o środowisku obejmującym pracowników różnej płci, pochodzenia etnicznego, wieku oraz pochodzenia rasowego. To prawda. Jednak pojęcie różnorodności w miejscu pracy jest znacznie szersze i uwzględnia także różnorodność w religii, kulturze, orientacji seksualnej, języku, wykształceniu oraz umiejętnościach i zdolnościach. Różnorodność jest czynnikiem, który może znacznie wpływać na rozwój danej organizacji, ponieważ często przekłada się na zwiększoną produktywność, kreatywność oraz innowacyjność firmy, zmniejsza rotację pracowników i pozwala lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów. Te wszystkie korzyści są kluczowe dla większości firm, szczególnie, że przekładają się też na zwiększone przychody, stanowiące priorytet w każdej firmie.

Inclusion czyli inkluzja, integracja lub po prostu kultura włączająca w miejscu pracy odnosi się do zbudowania takiego środowiska i kultury pracy, w którym wszystkie osoby traktowane są sprawiedliwie i z szacunkiem, mają równy dostęp do możliwości i zasobów oraz mogą w pełni przyczyniać się do sukcesu danej organizacji.

fot. materiały prasowe