Akademia Nieruchomości i Inwestycji- wspólny projekt Grupy WGN i Europejskiego Instytutu Nieruchomości

1 lipca bieżącego roku powstała Akademia Nieruchomości i Inwestycji (ANiI), która jest owocem współpracy Grupy WGN i Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Projekt na spełniać szereg zadań, do najważniejszych należy zaliczyć przeprowadzanie szkoleń oraz przepływ wiedzy i doświadczeń. Obie strony porozumienia dysponują szczegółową wiedzą z zakresu nieruchomości i inwestycji, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Nadrzędnym zadaniem ANiI będzie popularyzacja wysokich standardów funkcjonowania rynków kapitałowych i szerzenie wiedzy dotyczącej ekonomi i finansów.

Twórcami projektu są Wielka Giełda Nieruchomości (WGN), będąca największym Koncernem Obrotu Nieruchomościami w Polsce i jednym z największych w Europie oraz Europejski Instytut Nieruchomości, który jest fundacją stworzoną przez sztab specjalistów i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i obszerną wiedzą o rynkach nieruchomości i rozwiązaniach instytucjonalnych oraz procesach legislacyjnych, strategiach zarządzania kapitałem i systemach finansowych.

Wielka Giełda Nieruchomości dzięki swojej 27 letniej obecności na rynku wypracował sobie niezwykle silną pozycję na międzynarodowym rynku, stworzył rozpoznawalną markę, dzięki której zdobył zaufanie klientów. WGN świadczy usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, specjalizując się w obrocie inwestycjami komercyjnymi i rezydencjami, zapewniając jednocześnie pomoc formalno-prawną, doradztwo inwestycyjne oraz opracowywanie analiz i raportów rynkowych. W skład Grupy WGN wchodzi ponad 500 agentów, maklerów, doradców, analityków i prawników, którzy pracują w ponad 80 biurach na szczeblu międzynarodowy. Oferty nieruchomości prowadzonych przez WGN opierają się o międzynarodowy system MLS-WGN, 44% wszystkich ofert stanowią nieruchomości komercyjne. Oferty są publikowane na portalu www.wgn.pl, który w ciągu miesiąca odwiedza około 0,3 miliona osób z całego świata oraz na wyspecjalizowanym portalu zajmującym się nieruchomościami inwestycyjnymi- www.komerja24.pl

Akademia Nieruchomości i Inwestycji w swoich zadaniach będzie również miała pozyskiwanie źródeł wsparcia dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i organizacji gospodarczych, zwłaszcza dla samorządów lokalnych, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Akademia będzie również pomagać w przygotowaniu dokumentacji i wdrożeniu właściwych procedur.