Europejskie standardy na Ukrainie, Jacek Kolibski

Jacek Kolibski, Europejski Instytut Nieruchomości EIN-EPI

Jacek Kolibski, Europejski Instytut Nieruchomości EIN-EPI

Międzynarodowa Konferencja na Ukrainie

Konferencja „Europejskie standardy w rozwoju gospodarczym i ich implementacja na Ukrainie. Energooszczędność w polityce miejskiej. Europejska perspektywa” odbędzie się w Charkowie, na Ukrainie w dniach 28-29 maja 2015 roku.

Organizatorzy Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI oraz Europejski Instytut Nieruchomości EIN.

Celem konferencji jest prezentacja standardów i dobrych praktyk w rozwoju gospodarki komunalnej w Europie przy uwzględnieniu sytuacji na rynku ukraińskim.

Więcej informacji

 

Translate »