Galeria Jurajska: będzie więcej oferty casual dining

Oferta restauracji i kawiarni zaczyna pełnić coraz większą rolę w galeriach, nie tylko w świetle ustawy o zakazie handlu. Rozwój strefy food court podyktowane jest oczekiwaniem konsumentów i rynku. Podobnie jest w Galerii Jurajskiej, która po raz kolejny poszerza swoją ofertę restauracyjną. 

Do 2025 roku aż 20% oferty galerii handlowych będą stanowić restauracje i kawiarnie – prognozuje JLL. Nic więc dziwnego, że centra handlowe w całej Europie kładą coraz większy nacisk zarówno na rozwój stref food court, jak również samej oferty gastronomicznej. Już dziś jej udział wynosi od 10% do 15% w tenant-mixie.

Także Galeria Jurajska dostrzega w tych zmianach ogromny potencjał dla siebie i inwestuje zarówno w nową przestrzeń, jak i w bardziej urozmaiconą ofertę. W 2016 roku centrum handlowe w pełni zmodernizowało swoją strefę gastronomiczną, rozwijając ją m.in. o przestrzeń wypoczynkową i część pomyślaną o dzieciach. – Podobnie jak wiele galerii w dużych miastach powoli przesuwamy środek ciężkości z miejskiego centrum zakupów na centrum miejskiego życia wypełnionego dobrą ofertą handlową, ale także przestrzeniami publicznymi – mówi Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Jurajskiej.

fot. Galeria Jurajska