Healthy planet, healthy people – Dzień ONZ w Warsaw Trade Tower

W dniu 24 października przypada Dzień ONZ (United Nations Day). Tego dnia w 1945 roku weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych i począwszy od 1948 roku na całym świecie, a w tym roku także w Polsce, obchodzone jest święto Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji Warsaw Trade Tower gości przedstawicieli Rodziny ONZ w Polsce, administracji i biznesu na konferencji pod hasłem „Healthy planet, healthy people”. Organizatorami wydarzenia są Rodzina ONZ w Polsce i Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Hasło tegorocznych obchodów UN Day (Dnia ONZ ) w Polsce ”Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie” jest spójne z globalnym przesłaniem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska – Healthy planet, healthy people. W ten sposób organizatorzy chcą zaakcentować nierozerwalny związek pomiędzy środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, ściśle nawiązując do Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Powinniśmy rozwijać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmować inicjatywy które mają na celu ochronę zasobów przyrody, wspierać rozwój postaw i technologii przyjaznych środowisku. Jako organizacja pozarządowa, posiadająca 26-letnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz środowiska, pragniemy być aktywnym partnerem mogącym w sposób kompetentny wskazać aktualne problemy i potrzeby środowiska, a także zaproponować konkretne działania, których wspólna realizacja służyłaby zarówno realizacji SDGs, jak też rozwojowi organizacji i instytucji pozostających w Partnerstwie Razem dla Środowiska – powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Mając na uwadze, że powiązanie środowiska z globalnymi problemami natury ekonomicznej i społecznej, problemami bezpieczeństwa, sprawiedliwości i dobrobytu człowieka jest ważnym tematem nie tylko dla Agend ONZ w Polsce, do udziału w wydarzeniu zaproszono także przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych i organizacji, z którymi współpracuje Rodzina ONZ w Polsce.

– Osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu i partnerstw sektorowych i międzysektorowych. Stąd pomysł włączenia się Forum Odpowiedzialnego Biznesu w organizację Dnia ONZ w Polsce oraz zaproszenie do udziału naszych partnerów – organizacji biznesowych. Zależy nam na tym, by uwzględnienie SDGs w strategiach biznesowych stało się w Polsce standardem w firmach odpowiedzialnych społecznie. Nie do przecenienia są więc właśnie takie spotkania. To szansa na zdobycie wiedzy, inspiracji i nawiązanie bezpośrednich kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować nowymi partnerstwami. – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

UN Day 2017 w Polsce został zorganizowany w Warsaw Trade Tower, wolskim biurowcu, który przeszedł pierwszą udaną próbę wcielenia koncepcji employee-wellbeing w życie. Wybudowany pod koniec lat 90., w 2016 roku przeszedł modernizację i rebranding, których osią była orientacja na potrzeby pracowników. Liczne zmiany i udogodnienia wprowadzono z inicjatywy właściciela ─ fundusz Akron Investment Central Eastern Europe II i jego asset managera ─ spółkę Heitman. Jak komentuje Izabela Kapil ─ Vice President Portfolio Management ─ Europe w Heitman „Kompleksową strategię zmian w duchu employee-wellbeing udało się wypracować na podstawie wniosków wyciągniętych z badania przeprowadzonego wśród osób na co dzień pracujących w budynku oraz analizy sytuacji wyjściowej. Opracowanie strategii zmian i jej realizacja były skomplikowanym procesem, ale jakże wartym włożonego wysiłku. Zadowolenie najemców i dzisiejsza konferencja z okazji United Nations Day, poświęcona szerokorozumianemu zdrowiu, to wielka radość i jednocześnie satysfakcja całego zespołu”.

UN Day będzie szansą bliższego poznania działań Agend ONZ w Polsce i organizacji z ONZ związanych. Ważnym elementem spotkania będzie także debata przedstawicieli firm zaangażowanych w Partnerstwo „Razem dla Środowiska”, poświęcona wpływowi biznesu na środowisko i świat oraz realizowanym działaniom w zakresie zwiększenia wpływu pozytywnego a ograniczenia negatywnego.

Dokładny program spotkania dostępny jest na stronie www.gridw.pl/unday2017

fot. materiały prasowe