Jak uszczelnić taras

Podczas projektowania oraz prac wykonawczych na balkonach, tarasach i loggiach należy wykazać się szczególną starannością zarówno w pracy, jak i w doborze materiałów oraz postępować zgodnie z prawidłowymi zaleceniami technicznymi. Skutki nieprawidłowo wykonanej hydroizalacji mogą ujawnić się bowiem już po pierwszej zimie, a niezbędne naprawy często są bardzo kosztowne i odbierają przyjemność letniego wypoczynku na świeżym powietrzu. Przedstawiamy prawidłową technikę wykonania uszczelnienia i prac okładzinowych na tarasach, balkonach i loggiach z wykorzystaniem zaprawy uszczelniającej Sopro DSF® 523, która pozwoli uniknąć niepotrzebnych remontów i wydatków z nimi związanych.

Balkony i tarasy nieustannie narażane są na destrukcyjny wpływ różnych czynników atmosferycznych. Wieloletnie wystawienie okładziny na działanie skrajnych temperatur, lodu czy wody deszczowej może skutkować przeciekami, pojawieniem się nieestetycznie wyglądających wykwitów oraz odprysków na powierzchni płytek i fug czy obluzowaniem i pęknięciami okładziny. Wszystkie te problemy mogą być wynikiem zarówno błędów wykonawczych, jak i złego doboru materiałów, szczególnie uszczelnienia. Tradycyjne uszczelnienia pod jastrychem nie chronią przed wymienionymi szkodami. Spotyka się bardzo słabe i kruche podłoża betonowe, które nie zabezpieczone uszczelnieniem podpłytkowym rozsypują się w ciągu 1-2 lat. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF® 523 znajdujące się pod płytkami jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć podłoże przed wodą, dzięki czemu nasz taras przez wiele lat będzie miejscem przyjemnego i bezproblemowego spędzania czasu, a nie ciągle powtarzających się remontów.

Podłoże, czyli spadki i szczeliny dylatacyjne

Podstawą wykonywania prac okładzinowych na obszarach zewnętrznych jest koordynacja działań związanych ze spadkami, dylatacjami, montażem okapników lub profili tarasowo-balkonowych i planem płytek ceramicznych. W pierwszej kolejności, jeszcze przed naniesieniem zaprawy uszczelniającej Sopro DSF® 523, należy sprawdzić, czy powierzchnia balkonu, tarasu czy loggii posiada odpowiednie spadki, zapewniające swobodny spływ wody. Ewentualne korekty jastrychu można wykonać przy użyciu szpachli wyrównawczej Sopro AMT 468 lub Sopro RAM 3® nałożonej metodą „świeżo na świeżo” na wcześniej naniesioną emulsję kontaktową Sopro HE 449. Prawidłowo wykonany spadek powinien wynosić min. 1,5%. Następnie, na brzegach tarasu lub balkonu montuje się okapniki, np. Sopro OB 265 lub profile, np. Sopro PT 266.

Myśląc o prawidłowo przygotowanym podłożu, należy również pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu szczelin dylatacyjnych, tj. w odległości 2-5 m od siebie. Dylatacje w podłożu powinny być wykonane w jastrychu i zostać przeniesione do powierzchni okładziny.

Alternatywna hydroizloacja, czyli uszczelnienie zespolone

Przed nałożeniem warstwy elastycznej zaprawy uszczelniającej Sopro, podłoże trzeba zwilżyć wodą. Należy także pamiętać o wklejeniu taśmy uszczelniającej Sopro DBF 638 w miejsca najbardziej narażone na przenoszenie ewentualnych ruchów konstrukcji, czyli na styku ściany z podłożem, w miejscach dylatacji oraz na wewnętrznych krawędziach okapników lub profili. Taśmę wklejamy poprzez mocne wtopienie jej w zaprawę uszczelniającą. Jej zadaniem jest zapewnienie trwałego uszczelnienia pracujących dylatacji obwodowych i powierzchniowych.

Na tak przygotowane podłoże można już nałożyć uszczelnienie mineralne Sopro DSF® 523. Uszczelnienie nakłada się równomiernie w minimum dwóch warstwach na całej powierzchni balkonu, tarasu lub logii. Aplikacja zaprawy jest bardzo prosta i można ją wykonać poprzez nakładanie wałkiem, pędzlem, szpachlą lub metodą natryskową. Po zastygnięciu pierwszej warstwy, tj. ok. 5-6 godzinach, należy nałożyć kolejną warstwę uszczelnienia tak, aby końcowa grubość wszystkich warstw po wyschnięciu wynosiła nie mniej niż 2 mm.

W odróżnieniu od tradycyjnych hydroizolacji, takich jak papa termozgrzewalna czy papa na lepiku, uszczelnienie zespolone jest bardzo efektywną metodą izolacji podłoża.

Po zastygnięciu, Sopro DSF® 523 tworzy elastyczną, wodoszczelną powłokę o szorstkiej powierzchni, chroniąc wszystkie warstwy znajdujące się pod uszczelnieniem, w tym również jastrych. Uszczelnienie można nanosić na wilgotne oraz niewysezonowane podłoże betonowe np. świeżo wykonany jastrych. Już w tej fazie prac powłoka uszczelniająca chroni szlichtę przed zamoknięciem, jednocześnie pozwalając wodzie znajdującej się w jastrychu na odparowanie. W Polskim klimacie jest to bardzo istotna zaleta ze względu na częste opady deszczu i wynikające z tego trudności z uzyskaniem podłoży suchych.

Układanie i fugowanie okładziny ceramicznej

Po całkowitym zastygnięciu powłoki uszczelniającej, tj. po upływie ok. 24 godzin od naniesienia ostatniej warstwy uszczelnienia, można rozpocząć prace związane z przyklejaniem płytek ceramicznych. Do przyklejania okładziny na trasach, loggiach i balkonach zaleca się stosowanie wysokoelastycznych zapraw klejowych klasy, np. Sopro No.1, Sopro FKM® XL (444) czy Sopro MEG 666. Przenoszą one naprężenia termiczne, powstające przy zmianach temperatury. Dzięki możliwości zastosowania wybranych zapraw w konsystencji półpłynnej, można osiągnąć pełne przyleganie zaprawy klejowej do spodu płytki i podłoża, co zapobiega wnikaniu wody w pustki znajdujące się pod płytkami. Ogranicza to do minimum ryzyko pękania płytek na skutek zbierania się pod nimi wody i rozwijających się drobnoustrojów.

Następnym etapem prac jest fugowanie, które w przypadku tarasu, balkonu lub loggii wymaga szczególnej uwagi. Do fugowania okładzin zewnętrznych najlepsza będzie zaprawa elastyczna o podwyższonej wodoszczelności, co zniweluje możliwość przesiąkania wody do zaprawy klejowej. Zalecane jest stosowanie szybkowiążącej cementowej zaprawy fugowej Sopro DF 10®. Występuje ona w szerokiej palecie kolorystycznej, co daje możliwość dopasowania fugi do każdej okładziny. Dodatkową zaletą fugi Sopro DF 10® jest brak występowania wykwitów wapiennych oraz możliwość wzbogacenia jej srebrnym lub złotym brokatem.

Końcowy etap prac polega na uzupełnieniu szczelin narożnych i dylatacji. W tym celu w szczelinach należy umieścić sznur dylatacyjny do fug silikonowych Sopro PER 567. W sprzedaży dostępny jest on w rolkach 50 m w sześciu rozmiarach: Ø 6, 8, 10, 13, 15 i 20 mm. Następnie szczeliny narożne i dylatacyjne wypełnia się fugą trwale elastyczną Sopro Silikon.

Należy pamiętać, że szerokość spoin cementowych powinna oscylować w granicach 5-8 mm, a szerokość szczeliny wypełnionej silikonem, powinna wynosić min. 10 mm. Tylko takie szerokości szczelin fugowych w okładzinach ceramicznych zapewniają kompensację naprężeń termicznych w długim okresie, powstających w wyniku silnego nagrzewania słońcem i gwałtownego schładzania np. ulewnym deszczem.

Wybierając jakość, kupujemy spokój

Wykorzystanie materiałów wchodzących w skład systemu tarasowo-balkonowego Sopro oraz zastosowanie powyższych wskazówek wykonawczych zapewni bezproblemowe użytkowanie tarasu, balkonu i loggii przez wiele lat, bez zbędnych nerwów wywołanych koniecznością przeprowadzania kosztownych i niekończących się remontów.