Mieszkanie na cudzym gruncie

Podejmując decyzję o zakupie wymarzonego mieszkania warto wziąć pod uwagę prawo do gruntu, na którym wybudowany został budynek oraz konsekwencje wynikające z tego faktu. Wyższe obciążenia związane z użytkowaniem wieczystym wpływają na niższą wycenę nieruchomości i powinny być uwzględnione już w cenie sprzedaży. Za niedopilnowanie/ zbagatelizowanie tych kwestii w negocjacjach ze sprzedającym, przyjdzie nam płacić przez długie lata.

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste najczęściej na okres 99 lat. To rodzaj władania nieruchomością, który jest bardzo zbliżony do własności. Podobnie jak właściciel użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu i nim rozporządzać, ale w swych działaniach jest ograniczony treścią umowy z właścicielem nieruchomości. Ta umowa określa przeznaczenie gruntu, obowiązki użytkownika wieczystego i wysokość opłat. Osoba posiadająca taki tytuł prawny do gruntu może wznosić na nim budynki, które będą stanowiły jej własność, a nie właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa czy gminy.

Budowanie na użytkowaniu wieczystym

Z punktu widzenia inwestora, budowanie na użytkowaniu wieczystym może okazać się bardzo atrakcyjne. Przede wszystkim takie nieruchomości są znacznie tańsze niż porównywalne grunty z prawem własności. Różnica w cenie może sięgać nawet 30-40%. Deweloperzy chętnie więc budują na użytkowaniu wieczystym, ale zakup takiej nieruchomości wiąże się z dużo większym ryzykiem inwestycyjnym.

– Umowy o użytkowanie wieczyste najczęściej zobowiązują inwestorów do korzystania z gruntu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Na obszarach, na których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, najczęściej konieczna jest bardzo kosztowna zmiana umowy. W przeciwnym wypadku, budowa może okazać się niezgodna z celem użytkowania wieczystego i skutkować rozwiązaniem umowy z właścicielem gruntu – wyjaśnia Marek Szmolke z firmy PB Start.

Umowa o użytkowanie wieczyste może zostać rozwiązana przed upływem terminu w przypadku gdy użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem. Może to nastąpić również w sytuacji, gdy wbrew umowie użytkownik nie zrealizował określonego programu inwestycyjnego.

Mieszkanie na użytkowaniu wieczystym

Kupując mieszkanie formalnie nabywamy prawo własności do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzą grunt i części wspólne budynku (klatka schodowa, pomieszczenia techniczne, itd.). Na rynku znajduje się wiele inwestycji mieszkaniowych zrealizowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Nabywca takiego lokum staje się więc również współużytkownikiem gruntu ze wszelkimi tego konsekwencjami.

– Z punktu widzenia nabywcy lokalu wybudowanego na użytkowaniu wieczystym najistotniejsza jest kwestia opłaty rocznej. Na gruntach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wynosi ona 1% wartości gruntu, a właściciele mieszkań pokrywają ją w części odpowiadającej ich udziałom w nieruchomości wspólnej. Przed zakupem takiego mieszkania należy koniecznie zapytać o wysokość opłaty rocznej. Aby ograniczyć ryzyko związane z jej wzrostem warto również ustalić datę ostatniej wyceny nieruchomości. Im starszy jest operat szacunkowy, tym większe prawdopodobieństwo aktualizacji wyceny i wzrostu opłat – podkreśla Marek Szmolke.

Przez długie lata opłaty roczne za użytkowanie wieczyste były obciążeniem porównywalnym z podatkiem od nieruchomości. Od 2006 roku gminy zaczęły jednak aktualizować wyceny nieruchomości i wysokość opłat drastycznie wzrosła. Obecnie, w niektórych miejscach kilkukrotnie przewyższają one daninę z tytułu podatku od nieruchomości.

Przekształcenie we własność?

W przypadku wysokich opłat na pewno warto rozważyć przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Opłata z tym związana jest równa różnicy między wartością nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego. Operacja jest tym bardziej opłacalna, im dłuższy jest termin do wygaśnięcia umowy, bo wtedy wycena prawa użytkowania wieczystego jest wyższa. Dodatkową zachętą do przekształcenia są bonifikaty. W przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa można liczyć na 50-procentową bonifikatę, a gminy mają w tej sprawie całkowicie wolną rękę.

Jeszcze do niedawna wszyscy mogli skorzystać z tej procedury. W tym roku Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że jest ona niezgodna z Konstytucją. Właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe nadal mogą występować o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na którym budynki są posadowione – mówi Marek Szmolke z PB Start. Natomiast z prawa tego wykluczone zostały osoby prawne i fizyczne, które uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej- dodaje.

Pomimo tego, że właściciele mieszkań nadal mogą na korzystnych warunkach dokonać przekształceń, w praktyce może okazać się to bardzo trudne. Wniosek w tej sprawie musi bowiem zostać złożony przez wszystkich użytkowników wieczystych, a uzyskanie jednomyślności w dużych wspólnotach mieszkaniowych jest często zadaniem niewykonalnym.

Podejmując decyzję o zakupie wymarzonego mieszkania warto wziąć pod uwagę prawo do gruntu, na którym wybudowany został budynek oraz konsekwencje wynikające z tego faktu. Wyższe obciążenia związane z użytkowaniem wieczystym wpływają na niższą wycenę nieruchomości i powinny być uwzględnione już w cenie sprzedaży. Za niedopilnowanie/ zbagatelizowanie tych kwestii w negocjacjach ze sprzedającym, przyjdzie nam płacić przez długie lata.