Mzuri CFI 1 pozyskała 1,55 mln zł

Mzuri CFI 1, crowdfundingowa spółka celowa, specjalizująca się w inwestowaniu grupowym w nieruchomości, pozyskała kapitał w wysokości 1 550 000 zł na zakup, remont i odsprzedaż kamienicy do remontu. Udziały w spółce obejmie 64 inwestorów, którzy wpłacili średnio po 22 tys. zł. Oczekiwana stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału ma przekroczyć 10 proc rocznie. Szacowany okres realizacji inwestycji to 2-3 lata. W związku z dużym zainteresowaniem działalnością spółki, Mzuri CFI 1 wiosną planuje powołanie kolejnej crowdfundingowej spółki celowej, która nabędzie portfel mieszkań na wynajem.