Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w wynajmowanych budynkach

Rynek biurowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Rosną wymagania najemców dotyczące m.in. optymalizacji kosztów. Opłaty eksploatacyjne stanowią obecnie znaczną część kosztów ponoszonych przez użytkowników nieruchomości w związku z wynajmowaną powierzchnią biurową.

Największą część tych opłat stanowią media (28%), na drugim miejscu znajdują się podatki i inne opłaty (24%), a na trzecim konserwacja i naprawy bieżące (20%).

Firma Cushman & Wakefield przygotowała raport z cyklu „Z perspektywy najemcy” szczegółowo opisujący zagadnienie opłat eksploatacyjnych w nowoczesnych budynkach biurowych klasy A i B.

Znajomość rodzajów kosztów operacyjnych wchodzących w skład opłaty eksploatacyjnej oraz właściwe rozumienie sposobu jej rozliczenia są kluczowe w całym procesie związanym z najmem i użytkowaniem powierzchni biurowej. Dotyczy to zarówno wyboru budynku, jak i optymalnego rozplanowania przestrzeni, jest także pomocne przy negocjacji umowy najmu oraz efektywnym zarządzaniu nieruchomością.

– Już na etapie podejmowania decyzji dotyczącej nowego biura najemcy powinni zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania energooszczędne, które pozwalają na efektywniejsze funkcjonowanie obiektu biurowego, a w rezultacie mogą prowadzić do uzyskania realnych oszczędności w kosztach operacyjnych. Kluczową kwestią jest także stosowanie w umowach najmu zamkniętego katalogu opłat eksploatacyjnych oraz ustalenie górnego limitu kwoty, o jaką wynajmujący może je podwyższyć – mówi Katarzyna Lipka z Cushman & Wakefield.

struktura_kosztow_eksploatacyjnych

Według badania Cushman & Wakefield wartość opłat eksploatacyjnych może stanowić nawet 20-25% łącznych kosztów związanych z najmem powierzchni. Najwyższe stawki opłaty eksploatacyjnej notowane są w budynkach biurowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, a najniższe w Lublinie.