Polska giełda – wyniki za 2017 rok

Jak podaje BCC, 2017 rok przyniósł wysokie zyski z inwestycji giełdowych. Najwięcej zarobili akcjonariusze sektora odzieżowego.

  • Na koniec 2017 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były notowane 432 spółki krajowe o kapitalizacji blisko 671 mld zł oraz 50 spółek zagranicznych, których wartość rynkowa stanowiła 708,9 mld zł.
  • W grudniu ubiegłego roku wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń była o 23,8% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 16,4 mld zł.
  • Od początku roku na Głównym Rynku GPW zadebiutowało 13 spółek, z czego 6 spółek zostało przeniesionych z rynku NewConnect.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW

W ciągu ubiegłego roku indeks WIG20 wzrósł o 26,4%, a indeks WIG wzrósł o 23,2%.

W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku wzrosło 10 spośród 14 indeksów sektorowych. Najwięcej zyskał WIG-Clothes, tj. 45,1%, głównie za sprawą dużego wzrostu notowań akcji spółek LPP SA oraz CCC SA.

Natomiast największy spadek odnotował indeks WIG-Food – 12,7%, do czego w największej mierze przyczynił się spadek notowań Kernel SA oraz Astarta SA.

fot. archiwum