Savills przygotowuje nową aranżację biura w Warszawie

Firma Savills przeprowadził program pilotażowy dla nowej aranżacji wnętrza warszawskiej siedziby, zgodnej z koncepcją activity based workplace. Programem zostało objętych 25 stanowisk pracy. Trzy tygodnie symulacji przestrzennej, trzy dni obserwacji poziomu mobilności oraz współpracy między pracownikami, ankieta ewaluacyjna i warsztaty z pracownikami pozwoliły na wysunięcie wniosków i sformułowanie wizji zmiany.

„Zdecydowaliśmy się przetestować nową koncepcję wykorzystania powierzchni biurowej, ze względu na dynamiczny rozwój warszawskiego biura Savills i wzrost liczby pracowników. Ponadto, zależy nam, żeby zoptymalizować wykorzystanie zajmowanej powierzchni biurowej i stworzyć efektywne środowisko pracy, które wspiera wymianę wiedzy i współpracę między pracownikami. Projekt pilotażowy dał nam unikalną możliwość weryfikacji proponowanych rozwiązań w praktyce. Dzięki niemu mogliśmy poznać opinie naszych pracowników i na ich podstawie będziemy mogli podjąć kierunkowe decyzje.”, mówi Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills w Polsce.

Pracownicy Savills, którzy uczestniczyli w projekcie pilotażowym, chętnie korzystali z biurek i stolików z regulowaną wysokością i pozytywnie oceniali te meble, które umożliwiały zmianę pozycji w trakcie pracy. Modułem meblowym, z którego pracownicy korzystali najczęściej, była budka telefoniczna wygłuszająca rozmowy. Wyniki ankiety przeprowadzonej po zakończeniu projektu wskazują, że 93% pracowników brało aktywny udział w programie pilotażowym i korzystało z różnych stanowisk pracy. 57% osób przyznało, że nowa aranżacja była bardziej funkcjonalna od poprzedniego rozwiązania, a dla 47% polityka „czystego biurka” miała pozytywny wpływ na poprawę efektywności ich pracy. Nowa aranżacja biura lepiej wpływała na integrację z innymi pracownikami oraz zespołami, ale utrudniała dostęp do osób decyzyjnych. Zgodnie z opinią pracowników, przy dalszej implementacji activity based workplace należy zapewnić łatwiejszy dostęp do puszek podłogowych i przedłużaczy, poprawić dostęp do przyborów biurowych oraz lepiej egzekwować zasadę strefy ciszy.

„Wielu z naszych klientów planuje wdrożenie systemu środowiska pracy opartego na strefach pracy. Decydując się na wprowadzenie nowatorskiej koncepcji aranżacji powierzchni biurowej, wiele firm popełnia szereg błędów. Przystąpienie do projektowania powinno być poprzedzone badaniami wykorzystania stanowisk pracy, konsultacjami z pracownikami, ale również projektem pilotażowym i monitoringiem wykorzystania modułów meblowych przez pracowników. Projekt pilotażowy, w którym uczestniczyliśmy, dał nam możliwość lepszego zrozumienia całego procesu. Tym doświadczeniem z pewnością będziemy się dzielić z naszymi klientami.”, dodaje Dorota Ejsmont, associate director, zarządzająca Działem Reprezentacji Wynajmującego Savills.

Idealnie zaplanowana powierzchnia biurowa, do której dąży Savills, wspiera pracę kreatywną oraz pracę w podwyższonym skupieniu, umożliwia organizację małych spotkań ad-hoc oraz wspiera wymianę wiedzy i doświadczeń między pracownikami. Ważnym aspektem jest też możliwość wykonywania poufnych rozmów telefonicznych. Każdy pracownik może wybrać sobie taką przestrzeń do pracy, jaka aktualnie najbardziej odpowiada jego potrzebom. Brak przypisanego biurka motywuje dodatkowo pracowników do wybierania najlepszej przestrzeni pod wykonywane zadania.

fot. Savills

Translate »