Wręczono medale Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości

W połowie grudnia 2013 w Łodzi odbyła się VIII Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości, połączona z sesją Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Wydarzenie towarzyszyło uroczystym obchodom 10-lecia powstania Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Z tej to okazji osoby zasłużone dla polskiego rynku nieruchomości otrzymały z rąk Przewodniczącej Kapituły, prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak oraz Sekretarza Kapituły, Zbigniewa Kubińskiego medale „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości”. Wśród odznaczonych znaleźli się między innymi: Tomasz Błeszyński, Władysław Brzeski, Kazimierz Kirejczyk – prezes REAS, prof. Ewa Kucharska-Stasiak, Leszek Michniak – prezes WGN Nieruchomości i Sławomir Najnigier.
(zdj.profesjonalista.net)

Translate »