Wzrost liczby najbogatszych osób na świecie

Liczba osób zaliczanych do grupy UHNWI (Ultra High-Net Worth Individual – bardzo zamożne osoby fizyczne, których aktywa netto wynoszą lub przekraczają równowartość 30 mln USD) w ubiegłym roku wzrosła o 3% do 172 850. W 2014 r. wartość majątku 5 181 osób przekroczyła próg 30 mln USD, natomiast 53 osoby trafiły do grona miliarderów i tym samym całkowita populacja miliarderów na świecie zwiększyła się do 1 844 osób.

Pod względem geograficznym grupa UHNWI najliczniej reprezentowana jest w Europie, gdzie liczy 60 565 osób, a następnie w Ameryce Północnej i Azji (odpowiednio 44 922 i 42 272 osób), jak wynika z danych zebranych przez WealthInsight na potrzeby „Wealth Report” firmy Knight Frank.

Stan ten ma się jednak zmienić w ciągu najbliższej dekady – jak pokazują prognozy – Azja wyprzedzi Amerykę Północną i w ciągu następnych 10 lat stanie się drugim pod względem liczebności ośrodkiem skupiającym najwięcej osób z grupy UHNWI.

Przedstawiciele tej grupy mieszkający w Azji dysponują obecnie aktywami netto o łącznej wartości 5,9 bln USD, podczas gdy w Ameryce Północnej jest to 5,5 bln USD. Niemniej pierwszeństwo pod tym względem ma Europa, gdzie majątek ten wycenia się na 6,4 bln USD.

Prognozy długoterminowe przewidują wzrost liczby bardzo zamożnych osób na świecie o 34% w ciągu najbliższych 10 lat, przy czym wzrost ten ma być największy w Afryce (59%) i Ameryce Łacińskiej (50%).

Kraj 10 najliczniejszych populacji UHNWI w 2014 r. 10 najliczniejszych populacji UHNWI
w 2024 r. (prognoza)
Zmiana w latach 2014-2024 (w %)
1 USA 40 581 50 767 +25%
2 Japonia 16 703 19 916 +19%
3 Niemcy 11 679 14 481 +24%
4 Wielka Brytania 10 547 13 176 +25%
5 Chiny 8 366 15 681 +87%
6 Kanada 4 341 5 392 +24%
7 Szwajcaria 4 328 5 295 +22%
8 Brazylia 4 218 6 278 +49%
9 Francja 3 865 4 424 +14%
10 Włochy 3 717 4 468 +20%

 

„Pomimo przeciwności, jakich gospodarka światowa doświadczyła w związku z powrotem napięć politycznych i niepewnością sytuacji fiskalnej w 2014 r., w niektórych państwach w ubiegłym roku odnotowano szczególnie duży wzrost poziomu zamożności w wyniku czego grupa UHNWI zwiększyła się o 5% lub więcej w 15 krajach” – wyjaśnia Liam Bailey, dyrektor globalnego działu badań w Knight Frank.

„Dwanaście z tych krajów to gospodarki wschodzące, co wskazuje na to, że pomimo obaw w związku z obniżeniem się tempa wzrostu w krajach rozwijających się, wciąż będą one kluczowym motorem wzrostu poziomu zamożności. Przykładowo, podczas gdy populacja osób należących do grupy UHNWI w Monako ma się niemalże podwoić w ciągu najbliższych 10 lat, i tak nie będzie ona nadążać za tempem wzrostu w niektórych innych krajach, m. in. w Birmie (Myanmar), Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kazachstanie i Tanzanii, w których prognozuje się największy wzrost populacji UHNWI”, tłumaczy Liam Bailey.

Ouliana Vlasova, kierownik ds. kontentu w WealthInsight: „Podczas gdy Europa pozostanie regionem o największej liczbie osób należących do grupy UHNWI do 2024 r., przewiduje się, że Azja wyprzedzi Amerykę Północną i stanie się drugim pod względem liczebności ośrodkiem skupiającym multimilionerów. Wzrost ten będzie napędzany przez wzrost populacji UHNWI w Chinach i Indiach.”

Kraje, w których przewiduje się wzrost populacji UHNWI o 100% lub więcej do 2024 r.
Kraj Populacja UHNWI
w 2014 r.
Populacja UHNWI
w 2024 r. (prognoza)
Zmiana w latach 2014-2024 (w %)
1 Wietnam 116 300 159%
2 Indonezja 650 1 507 132%
3 Wybrzeże Kości Słoniowej 26 57 119%
4 Wenezuela 192 413 115%
5 Kazachstan 190 407 114%
6 Mongolia 48 101 110%
7 Indie 1 652 3 371 104%
8 Birma (Myanmar) 42 85 102%
9 Uzbekistan 86 172 100%
10 Tanzania 78 156 100%