Alior Bank otwiera placówkę w Olivia Business Centre

1 września 2015 r. w Olivia Business Centre w Gdańsku rozpoczął działalność nowy oddział Alior Banku. Nowa placówka znajduje się w lokalu zajmowanym do tej pory przez Meritum Bank. Fuzja prawna Alior Banku i Meritum Banku nastąpiła w dn. 30 czerwca 2015 r.

Do połączenia banków doszło w zaledwie 5 miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku, co oznacza, że był to jeden z najszybciej i najsprawniej realizowanych procesów integracji w polskim sektorze bankowym. Zgodnie z harmonogramem, połączenie operacyjne nastąpi do końca 2015 r.

– Tempo połączenia z Meritum Bankiem dowodzi, że połączony Alior Bank dysponuje zarówno kadrą menedżerską z bogatym doświadczeniem w procesach fuzji, jak i nowoczesną architekturą informatyczną. Przy wsparciu ze strony nowego inwestora strategicznego spełniamy wszystkie warunki, aby odegrać znaczącą rolę w dalszej konsolidacji sektora bankowego – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

W wyniku fuzji aktywa Alior Banku wzrosły do poziomu 34,9 mld zł, co plasuje go obecnie na 13. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Bank zwiększył też udziały rynkowe do poziomu przekraczającego 3 proc. Alior Bank obsługuje łącznie blisko 3 mln klientów indywidualnych oraz 123 tys. firm. Ich sprawną obsługę zapewnia czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 1000 placówek. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

fot. materiały prasowe

 

Translate »