BOOM na rynku nieruchomości komercyjnych – IV kwartał 2014

Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech) wzrosła w czwartym kwartale 2014 r. do 2,9 mld euro, czyli wyniosła prawie tyle samo, co w rekordowym roku 2006, i więcej niż w trzecim kwartale 2014 r. (1,8 mld euro).

W skali całego roku zainwestowano w Europie Środkowej ponad 7,3 mld euro, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z 5,2 mld euro w 2013 roku. Jest to wielkość zbliżona do rekordowego wolumenu inwestycji z 2007 roku, wynoszącego 9,3 mld euro – wynika z danych firmy Cushman & Wakefield.

James Chapman CiW_kadrJames Chapman z C&W: „Europa Środkowa zajmuje ważne miejsce w paneuropejskich strategiach inwestycyjnych, głównie za sprawą rosnącego znaczenia Warszawy. Jednak szybki wzrost aktywności inwestycyjnej obserwuje się także w innych miastach i krajach całego regionu. Europa Środkowa oferuje aktywa wysokiej jakości, rozbudowane platformy oraz dynamicznie rozwijające się rynki najmu. Przyczynia się do tego wysoki wzrost gospodarczy poszczególnych krajów, który należy do najwyższych w Europie”.

W czwartym kwartale ubiegłego roku wolumen obrotów w Polsce wyniósł 1,26 mld euro, dzięki czemu Polska umocniła dominującą pozycję na mapie inwestycyjnej Europy Środkowej. W 2014 r. zainwestowano w Polsce łącznie 3,13 mld euro, czyli nieznacznie więcej niż rok wcześniej. W sektorze nieruchomości biurowych odnotowano najwyższy poziom aktywności inwestycyjnej na polskim rynku od 2006 r., a w sektorze nieruchomości magazynowych zawarto w ubiegłym roku transakcje o rekordowej wartości. Z kolei w Czechach wartość transakcji inwestycyjnych w 2014 r. wyniosła 1,99 mld euro, co oznacza wzrost aż o 96% w porównaniu z 2013 r. Natomiast najwyższym rocznym wzrostem w skali całego regionu (o 141%) może pochwalić się Rumunia, gdzie zainwestowano w ubiegłym roku 1,07 mld euro. Także na Węgrzech i na Słowacji odnotowano wzrosty wolumenu transakcji inwestycyjnych, które wyniosły odpowiednio 616 mln euro (73% więcej niż rok wcześniej) i 504 mln euro (wzrost o 116%).

Aktywność inwestycyjna wzrosła we wszystkich sektorach nieruchomości, zarówno w skali kwartalnej, jak i rocznej, a także w stosunku do średniej długoterminowej. W 2014 r. najwięcej zainwestowano w sektorze nieruchomości biurowych – 2,81 mld euro, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z 2013 r., oraz w sektorze handlowym, w którym wartość inwestycji wyniosła 2,32 mld euro (25% więcej niż 2013 r.). Natomiast na rynku nieruchomości magazynowych utrzymała się bardzo wysoka dynamika aktywności inwestycyjnej, o czym świadczy wzrost wolumenu transakcji aż o 470% powyżej średniej pięcioletniej (1,77 mld euro w 2014 r.).

Największą transakcją w Europie Środkowej w 2014 r. była sprzedaż portfela VGP obejmującego 11 parków logistycznych w Czechach na rzecz PointPark Properties (P3) za 523 mln euro. Natomiast największą transakcją dotyczącą pojedynczej nieruchomości był zakup budynku biurowego Rondo 1 w Warszawie przez fundusz Deutsche Asset & Wealth Management za 295 mln euro.

Największe transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej w 2014 roku
Obiekt Nabywca Cena (mln euro)
Portfel VGP – 11 parków logistycznych, Czechy PointPark Properties (P3) 523
Rondo 1, Polska Deutsche Asset & Wealth Management 295
Zakup 12 centrów handlowych typu convenience w Rumunii Auchan 280
Poznań City Center, Polska ECE, Resolution 227
Centrum handlowe Eurovea, Słowacja Nabywca prywatny poufne

 

Znacząco wzrosła różnorodność inwestorów aktywnie działających na rynku Europy Środkowej – jest największa od 2007 r. Grupy, które wcześniej interesowały się przede wszystkim Wielką Brytanią, Francją i Niemcami, zwracają na ten region coraz większą uwagę w poszukiwaniu produktów inwestycyjnych i dywersyfikacji ryzyka. Dotyczy to znanych inwestorów europejskich i amerykańskich, a także pochodzących z Azji i Bliskiego Wschodu.

Na bieżący rok przewidujemy dalszy wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych na wszystkich rynkach Europy Środkowej. Będzie temu towarzyszyć postępująca kompresja stóp kapitalizacji we wszystkich sektorach, a zwłaszcza na podrynkach starających się dorównać Warszawie pod względem aktywności inwestycyjnej.

W poprzednich latach dominującą pozycję na rynku inwestycyjnym w Polsce miały niemieckie fundusze inwestycyjne. Natomiast w 2014 r. największą aktywność po raz pierwszy od 2011 r. wykazywały podmioty z USA, na które przypadło ponad 35% wolumenu obrotów. Warto zwrócić uwagę, że za sprawą największego polskiego ubezpieczyciela – Grupy PZU, 2014 rok był także przełomowy pod względem aktywności polskich inwestorów na rynku inwestycyjnym. W grudniu ubiegłego roku fundusz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 zakupił bowiem portfel magazynowy Panattoni za 140 mln euro, co było największą pojedynczą transakcją polskiej grupy kapitałowej. W czwartym kwartale fundusz REINO Dywidenda FIZ, spółka zależna polskiej grupy REINO Partners, przeprowadził pierwszą transakcję inwestycyjną.

 

 

 

 

 

Translate »