Bosch inwestuje w przyszłych liderów

Bosch inwestuje w przyszłą kadrę zarządzającą: koncern planuje w tym roku obsadzić 280 stanowisk w programie rozwoju dla przyszłej kadry zarządzającej. Na całym świecie trwają poszukiwania absolwentów, którzy ukończyli studia z bardzo dobrymi wynikami. Wybrane osoby będą przygotowywać się do roli managerów w ramach programu JMP (Junior Managers Program). – Szkolimy naszych stażystów, aby we współczesnym,  zintegrowanym w sieci świecie potrafili zarządzać pracownikami, byli dla nich punktem odniesienia i wspólnie odnosili sukcesy – powiedział Christoph Kübel, członek zarządu i dyrektor ds. personalnych spółki Robert Bosch GmbH.

Najwięcej stanowisk dla stażystów Bosch przewidział w Niemczech (65) oraz w Chinach (41). Po raz pierwszy o co najmniej 4 stanowiska będą ubiegać się także kandydaci z Polski. – Poszukujemy osób o otwartych horyzontach z wiedzą w dziedzinie IT i oprogramowania, ale także osób po studiach inżynierskich i ekonomicznych. Program JMP ma być przepustką do kariery – powiedział Kübel. W zarządzie spółki Bosch znajduje się obecnie czterech byłych uczestników tego programu.

Od stażysty do lidera w ciągu paru lat

W ramach programu JMP (Junior Managers Program) Bosch od ponad 30 lat przygotowuje absolwentów do pełnienia funkcji managerskich w koncernie. Program składa się z indywidualnych modułów, które są wspólnie uzgadniane przez uczestnika programu i mentora z wyższej kadry managerskiej. – Stażyści poznają od podstaw kulturę przedsiębiorstwa, która jest zorientowana na wartości i zrównoważony rozwój, a nie wyłącznie na jak najszybsze osiągnięcie zysków – wyjaśnił Kübel. W ramach programu JMP uczestnicy zaliczają kolejne etapy nauki, pracując w działach produkcyjnych, różnych działach branżowych oraz działach centralnych. Podejmują się odpowiedzialnych zadań w ramach działalności bieżącej lub projektowej i dysponują własnym budżetem edukacyjnym, aby po ośmiu latach uczestnik programu mógł zostać kierownikiem działu. Program JMP oferuje możliwość rozwijania różnorodnych zainteresowań – od badań i rozwoju, poprzez technologie informatyczne, controlling lub logistykę, aż do technicznych zagadnień dystrybucji czy też zakupów. Program JMP trwa od 18 do 24 miesięcy i przewiduje także pobyt w zagranicznej siedzibie Bosch. Program cieszy się ogromnym powodzeniem (samych tylko Niemczech o jedno miejsce w firmie Bosch ubiega się około 100 kandydatów), więc  aby się zakwalifikować, uczestnicy muszą przejść wymagającą procedurę rekrutacyjną.

Kobiety na stanowiskach managerskich: poszukiwane kandydatki

Duże szanse na przystąpienie do programu JMP mają wykwalifikowane kandydatki. Do roku 2020 Bosch zamierza zwiększyć udział kobiet na stanowiskach managerskich do 20% i stawia przy tym na własnych pracowników.

Program JMP jako przepustkę do dalszej kariery może polecić przyszłym kierownikom działów także dr Stefan Asenkerschbaumer, zastępca prezesa zarządu spółki Robert Bosch GmbH odpowiedzialny za finanse. Jako były absolwent programu JMP dziś zasiada w zarządzie spółki. – Dla stażystów kariera nie powinna być celem samym w sobie;  połączenie osobowości i kompetencji to klucz do rozwoju zawodowego – powiedział. – Każdy, kto chciałby pracować u nas na stanowisku managerskim, powinien umieć motywować innych, myśleć jak przedsiębiorca i być nastawionym na pracę zespołową. To idealne warunki, aby zostać managerem w firmie Bosch.

fot. materiały prasowe

Translate »