Co czeka sektor handlowy i rynki biurowe w 2015 roku ?

Aktywność inwestorów w Polsce w 2014 roku pozostała na wysokim poziomie, osiągając na koniec roku wolumen transakcji inwestycyjnych w wysokości 3,1 mld EUR. Rynek zdominowały transakcje w sektorze biurowym, podczas gdy wolumen transakcji magazynowych był po raz pierwszy w historii wyższy niż w sektorze handlowym. Jednak raport firmy Savills prognozuje, że sytuacja ta ulegnie zmianie w 2015 roku.

Michał Ćwikliński, Savills: “W roku 2014 roku zdecydowanie dominowały inwestycje w sektorach biurowym i magazynowym. W tym roku oczekujemy znacznie wyższej aktywności w sektorze handlowym oraz na regionalnych rynkach biurowych”.

Savills przewiduje, że aktywność inwestorów w sektorze biurowym będzie nadal wysoka. W związku z ograniczoną podażą najlepszych aktywów, popyt inwestycyjny przesunie się jednak w kierunku rynków regionalnych, podczas gdy w Warszawie inwestorzy będą kupować biurowce klasy A w gorszych lokalizacjach oraz nieruchomości biurowe klasy B w najlepszych lokalizacjach. W 2015 roku nastąpi znaczny wzrost aktywności inwestorów w sektorze handlowym, który w kolejnych latach nabierze prawdopodobnie jeszcze szybszego tempa. Przewidywany wolumen transakcji w sektorze handlowym może być większy niż 1,5 mln EUR na koniec roku. W sektorze magazynowym, aktywność inwestorów pozostanie na wysokim poziomie, niemniej jednak w związku z brakiem dostępnych produktów inwestycyjnych do kupna, wolumen transakcji w tym sektorze będzie prawdopodobnie niższy niż w 2014 roku. Rynek inwestycyjny w Polsce jest nadal zdominowany przez inwestorów zagranicznych. Niemniej jednak, rok 2014 był rekordowy dla krajowych inwestorów, którzy dokonali łącznie transakcji stanowiących około 12% całkowitego wolumenu inwestycyjnego, co wskazuje na 50% wzrost w porównaniu z rokiem 2013.

Kamil Kowa, Savills: “2014 był rokiem rekordowym dla inwestorów krajowych. Wolumen transakcji był najwyższy w historii, a co więcej po raz pierwszy polski inwestor dokonał transakcji powyżej 100 mln EUR w sektorze magazynowym.”

Według prognoz, aktywność krajowych inwestorów będzie nadal rosła w 2015 roku. Oczekuje też wzrostu liczby transakcji portfeli inwestycji oraz joint-venture we wszystkich sektorach rynku nieruchomości. Savills podaje, że stopy zwrotu dla najlepszych nieruchomości biurowych zlokalizowanych w centrum Warszawy pozostają stabilne na poziomie 6,00%, a dla nieruchomości biurowych zlokalizowanych poza centrum Warszawy oraz w miastach regionalnych o najbardziej ugruntowanej pozycji rynku biurowego, w przedziale 7,25% – 7,50%. Stopy zwrotu dla najlepszych centrów handlowych kształtują się na poziomie 5,75% dla Warszawy i około 6,00% dla najlepszych centrów handlowych w miastach regionalnych. W miastach mniejszej wielkości, stopy zwrotu dla najlepszych centrów handlowych kształtują się na poziomie 7,25% – 7,75%. Dla nieruchomości magazynowych, stopy zwrotu kształtują się na poziomie 7,25% dla obiektów wynajętych w całości jednemu najemcy na długi okres czasu oraz około 7,75% – 8,25% dla parków magazynowych wynajmowanych wielu najemcom.

 

Translate »