Dęblińska droga do sukcesu

Dęblin to miasto przyszłości. Wśród jego atutów wskazać można lotnicze tradycje, lokalizację, a także dostępność komunikacyjną. Ale przyszłość miasta leży przede wszystkim w otwartości jego władz na inwestorów i młodych przedsiębiorców.

„Szkoła Orląt”

Dęblin prawa miejskie otrzymał dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku. Jednak trudno byłoby znaleźć osoby, którym nazwa miasta byłaby obca. Stało się tak dzięki utworzonym tu w okresie międzywojennym Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych).

– To była elitarna jednostka – wspomina pan Stanisław, emeryt z Lublina, którego ojciec ukończył tuż przed II wojną światową Szkołę Podchorążych Lotnictwa – garnęli się do niej młodzi mężczyźni z całej Polski. Dzięki niej każdy chłopak wiedział, gdzie leży Dęblin. Bycie absolwentem elitarnej „Szkoły Orląt” było bowiem marzeniem większości z nich.

Dzisiaj na wydziałach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych kształcą się wojskowi i cywilni studenci zdobywający m.in. umiejętności pilotażu i nawigacji. Szkoła utrzymuje stałą współpracę z jednostkami lotniczymi, uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi z terenu całego kraju, realizuje także zadania związane z przygotowaniem kadry do działań w strukturach NATO.

 

Lotnicza tradycja miała wpływ na powojenny rozwój miasta. Funkcjonujące w Dęblinie lotnisko dodawało prestiżu, ale także – przyciągało okołolotnicze i wojskowe inwestycje. Przykładem mogą być Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. – Oddział w Dęblinie –zajmujące się dziś działalnością remontową, naprawami wojskowych i cywilnych samolotów, ich wyposażenia oraz produkcją elementów gumowych, uszczelnień, profili, przewodów ciśnieniowych itp. Innym przykładem mogą być także Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – zajmujące się głównie remontami i modernizacją sprzętu przeprawowego oraz budowy mostów, a także remonty sprzętu gąsiennicowego, spycharek, samochodów ciężarowych, i in.

Lokalizacja

Doskonałym atutem Dęblina jest jego położenie. Miasto znajduje się w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w bezpośredniej bliskości województwa mazowieckiego – i dalej – stolicy. Daje to olbrzymią szansę na zainteresowanie przedsiębiorców z Warszawy i jej okolic inwestowaniem na tych terenach. Istotne przy tym jest także to, iż aglomeracja warszawska to także doskonały rynek zbytu.

Już dziś w Dęblinie działa prężnie wiele firm, jak chociażby ALLMIZ – producent mrożonek owocowych i warzywnych posiadający przetwórnię ekologiczną, SANECHEM – producent środków chemicznych do mycia i dezynfekcji, AGBO – producent czapek i szalików z dzianin dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych, DAREX – producent czapek i szalików dla dzieci i dorosłych, sygnowanych znakiem GRANS®, PROHAN – zajmujący się techniką sanitarną i grzewczą.

Dęblin znajduje się niedaleko ujścia Wieprza do Wisły, co podnosi także walory turystyczne miasta. Bliższe i dalsze okolice znane są dobrze kajakarzom, wędkarzom i grzybiarzom, szukającym wytchnienia w lasach, nad rzekami i rzeczkami.

– To doskonałe miejsce na weekendowy wypoczynek – stwierdzają z przekonaniem wędkarze z Warszawy napotkani na dzikich rozlewiskach pomiędzy Puławami a Dęblinem – przyjeżdżamy tu od lat. Nie dość, że ryb jest sporo, to jeszcze ta piękna, niezniszczona przyroda. Coraz trudniej o takie miejsca. Najczęściej trafiają się koluchy (sumiki karłowate – red.), zdarzają się także dwudziestokilogramowe sumy. Najtrudniej złowić dzikiego karpia, ale trafiają się okazałe, kilkunastokilogramowe sztuki.

deblin

Dęblin jest także doskonałą bazą wypadową dla osób zwiedzających tę część Lubelszczyzny. W promieniu 20-30 kilometrów znajdują się bowiem takie miejscowości jak Kazimierz Dolny – perła polskiego renesansu, Puławy – posiadające m.in. piękny zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich, czy Czarnolas – związany z postacią poety Jana Kochanowskiego.

Komunikacja

Dęblin posada doskonałe połączenia komunikacyjne, zarówno z Lublinem, Warszawą, jak i innymi miastami Polski. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju miasta, gdyż umożliwia zarówno łatwy dojazd pracowników z okolicznych gmin, jak również wymianę towarową z innymi regionami kraju. Sytuacja tak podnosi także dostępność turystyczną okolic.

Miejscowość leży na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 48 (Kock – Tomaszów Mazowiecki) oraz wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Puławy). W odległości niespełna 9 kilometrów od Dęblina przebiega także droga krajowa nr 17 (Warszawa – Lublin – Hrebenne). Mieszkańcy Warszawy szczególnie upodobali sobie drogę nr 801.

– Gdy jedziemy w okolice Kazimierza Dolnego, zawsze wybieramy trasę „nadwiślańską” – stwierdza małżeństwo spod Warszawy. – Po pierwsze dlatego, że trasa jest bardzo malownicza. Jadąc z małymi dziećmi, znajdujemy wiele doskonałych miejsc na postój i „rozprostowanie kości”. Po drugie, wielokrotnie zatrzymywaliśmy się w Dęblinie, by odwiedzić Muzeum Lotnictwa (Muzeum Sił Powietrznych – red.). Obaj nasi synowie są jego wielbicielami – dodają śmiejąc się. – No i zawsze zatrzymujemy się w mieście na obiad. Mamy taką „zaprzyjaźnioną” restaurację z doskonałym i zawsze świeżym jedzeniem.

Dęblin jest istotnym węzłem drogowym także z innego powodu. Na terenie miasta zlokalizowane są dwa mosty drogowe (na Wieprzu i na Wiśle). Ważny jest szczególnie ten drugi. Na północy przejazd przez rzekę możliwy jest bowiem dopiero w okolicach Góry Kalwarii, na południu – w Puławach.

Nie mniej istotne znaczenie mają szlaki kolejowe przecinające miasto. Przez Dęblin przebiega linia Warszawa – Lublin – Dorohusk. Tu także bierze swój początek linia Dęblin – Pionki – Radom. Podnosi to znacznie dostępność komunikacyjną miasta. Podobnie jak w przypadku sieci drogowej, Dęblin posiada dwa mosty kolejowe (na Wieprzu i Wiśle).

Istotnym walorem dostępności komunikacyjnej Dęblina jest usytuowane w nim lotnisko. Obecnie wykorzystywane głównie do celów szkoleniowych, może w przyszłości obsługiwać także ruch turystyczny, biznesowy, a także pasażerski i cargo. Ta idea jest jednym z założeń stworzonej marki „Lotniczy Dęblin”.

Tereny inwestycyjne

Miasto dba o inwestorów. Ułatwienia (w tym podatkowe) dla przedsiębiorców, otwartość Urzędu Miasta na pomoc w realizacji procedur inwestycyjnych, inwentaryzacja terenów – to tylko niektóre z działań jakie podejmują władze Dęblina, by zainteresować ofertą firmy z całej Polski.

deblin2 (Large)

Istotna jest szczególnie inwentaryzacja i promocja terenów inwestycyjnych. Dzięki nim przedsiębiorcy z całego kraju mogą w szybki sposób dokonać analizy oferty miasta. Zinwentaryzowane tereny obejmują zarówno nieruchomości przeznaczone na sprzedaż, jak również – na wynajem. Przeznaczenie działek i obiektów jest bardzo różnorodne – budowa lokalimieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, usługi komercyjne, ośrodki turystyczno – wypoczynkowe, obiekty produkcyjne, składy, magazyny, itp. Część terenów nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółową mapę terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w mieście można znaleźć na http://www.lotniczydeblin.pl/mapa/.

Za inwestowaniem w mieście przemawia szereg argumentów. Po pierwsze, pełen dostęp do infrastruktury technicznej na oferowanych terenach inwestycyjnych, w pobliżu których zlokalizowane są m.in. sieci instalacji sanitarnej, oczyszczalnie ścieków, gazociągi, trakcje elektryczne, wodociąg. Po drugie, wysokie kompetencje kadry zarządzającej miastem, zapewniające wszechstronną pomoc i doradztwo w całym procesie inwestycyjnym, a także – przychylność i pomoc administracji samorządowej. Nie bez znaczenia są także: dostępność i mobilność siły roboczej w regionie, dostępność instytucji wsparcia biznesu, itp.

– W ramach projektu Lotniczy Dęblin powstał portal dla inwestorów, – objaśnia pełnomocnik burmistrza ds. obsługi inwestora Agnieszka Rodak – na którym znajduje się między innymi baza dęblińskich firm, prezentacja multimedialna o mieście. Posiadacze smartfonów i tabletów mogą pobrać także aplikację ze sklepów internetowych z aktualną ofertą inwestycyjną miasta. Dokładnie opisaliśmy procedury, tak by osoby zainteresowane osoby w jednym miejscu mogły prześledzić jakich formalności należy dopełnić od momentu wyboru lokalizacji do zakończenia inwestycji.

Rada przedsiębiorców

W celu zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem a biznesem w październiku 2014 r. powołano Dęblińską Radę Przedsiębiorców. Głównym założeniem tej inicjatywy jest zapewnienie środowisku gospodarczemu możliwości kształtowania polityki gospodarczej Dęblina i rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Do głównych zadań Rady ma należeć opiniowanie strategii rozwoju Dęblina, wieloletnich planów inwestycyjnych i programów gospodarczych. Rada będzie mieć także wpływ na tworzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i ich zmian oraz posiadać prawo składania wniosków w sprawach gospodarczych dotyczących Dęblina.

Zadaniem Rady jest wskazywanie burmistrzowi takich kierunków działania i podejmowania decyzji w mieście, aby były one przyjazne przedsiębiorcom, którzy tworzą w Dęblinie miejsca pracy, inwestują i płacą podatki. Przewodniczącym Dęblińskiej Rady Przedsiębiorców jest obecnie pan Wiesław Powroźnik, właściciel firmy „MEBLAND”.

Inwestycja w młodych przedsiębiorców

Dęblin ma szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Jego bezsprzeczne walory, aktywne działania na rzecz zainteresowania inwestowaniem przez firmy z całego kraju już przynoszą wymierne korzyści. Wizerunek Dęblina zmienia się. Dziś Dęblin to nie tylko „Szkoła Orląt”. To miasto, które konsekwentnie zmierza ku nowoczesności, podniesieniu jakości życia, zapewnieniu mieszkańcom miejsc pracy, zaś inwestorom – przyjaznego otoczenia biznesu.

Miasto aktywizuje także młodych ludzi. Promocja przedsiębiorczości, wsparcie władz,itp. z pewnością wielu z nich pozwoli na podjęcie decyzji o wiązaniu swojej przyszłości z Dęblinem.

– Chcemy pomóc tym młodym ludziom w zakładaniu nowych firm, poprzez utworzenie miejsca, w którym będą mogli się rozwijać i otrzymywać bezpłatne doradztwo w prowadzeniu działalności – tłumaczy burmistrz Beata Siedlecka.

fot. materiały prasowe