Dobre wyniki Arcona Property Fund N.V. w III kw. 2017

Fundusz Arcona Property Fund N.V. zakończył III kwartał 2017 r. z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 3,3 mln euro. Dla porównania, w 2016 r. kwota ta wyniosła 0,45 mln euro. Całkowity dochód z najmu brutto w III kwartale z kwoty 1,56 mln euro, jaką osiągnięto w analogicznym okresie roku ubiegłego, wzrósł do 2,68 mln euro. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem – z wyłączeniem aktualizacji wycen i opłat jednorazowych – zwiększył się z 0,34 mln euro w III kw. 2016 r. do 0,61 mln euro w III kw. 2017 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. fundusz Arcona Property Fund N.V. osiągnął wynik operacyjny na poziomie 1,52 mln euro. Dla porównania, w tym samym okresie 2016 r. kwota ta wyniosła 1,01 mln euro. Przychody z wynajmu netto wzrosły o 56,8% – z 2,23 mln euro w analogicznym czasie 2016 r. do 3,49 mln euro w roku bieżącym.

Wyniki portfela nieruchomości funduszu w Polsce, Czechach i na Słowacji wzrosły wobec poprzedniego kwartału dzięki nabyciu w lipcu Centrum Biurowego Maris w Szczecinie, co w znacznym stopniu przyczyniło się do końcowego wyniku funduszu. Wskaźnik wynajęcia nieruchomości zwiększył się w III kwartale z 78,4% do 82,3%, co stanowi poprawę o 3,9%. Współczynnik LTV wzrósł z 52,4% do 55% na koniec kwartału w wyniku zakupu Centrum Biurowego Maris w Polsce, a także sprzedaży biurowca Gemerska na Słowacji.

W III kwartale br. została wystawiona na sprzedaż nieruchomość funduszu położona na ulicy Drahobejlova w Pradze. Sprzyjający moment – korzystne warunki podatkowe oraz warunki rynkowe – sprawiły, że zarząd funduszu podjął decyzję o zbyciu niewielkiego biurowca klasy B. Budynek, usytuowany w 8. dzielnicy Pragi, został zbudowany w 1930 r. i obecnie dostarcza 2387 mkw. powierzchni biurowej. Finalizacja sprzedaży ma nastąpić na początku 2018 r.

fot. materiały prasowe