Uzdrowienie bilansu energetycznego

Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 roku warunkami technicznymi nowe i poddawane przebudowie budynki użyteczności publicznej będą musiały spełniać podwyższone wymagania pod kątem energooszczędności. Specyficzną kategorią są budynki służby zdrowia, ze względu na ich przeznaczenie.

Obiekty publiczne mają od 2021 roku być budowane zgodnie z zaostrzonymi standardami energooszczędności. Ich roczne zapotrzebowanie na energię ma wynosić nie więcej niż 45 kWh/m2, co zbliża je do standardu budynków niskoenergetycznych. Specyficzną kategorią są budynki opieki zdrowotnej, których maksymalny dopuszczalny współczynnik zapotrzebowania na energię ma zmaleć z obecnych 290 do 190 kWh/m2 rok. Wprowadzenie takiego obostrzenia jest związane z przeznaczeniem tego typu obiektów, mają one bowiem dostarczać odpowiedniego mikroklimatu do leczenia chorych. Warto jednak zauważyć, że w takich krajach jak Niemcy czy Szwecja w miejsce starych obiektów szpitalnych powstają nowe, pasywne obiekty służby zdrowia. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie tego typu budynków na ciepło i chłód w celu utrzymania odpowiednich warunków, podniesienie izolacyjności ścian i dachów to podstawowy warunek, od którego należy zacząć ich modernizację.

Energooszczędny mikroklimat

Szpitale należą obecnie do największych konsumentów energii, zarówno tej potrzebnej na oświetlenie, ogrzewanie, jak i chłodzenie. Zgodnie z przepisami temperatura wewnętrzna na salach operacyjnych czy w gabinetach lekarskich powinna wynosić 25°C, co wiąże się nie tylko z potrzebą efektywnego ogrzewania zimą, lecz również chłodzenia latem. W tym kontekście pasywny standard przegród budowlanych pozwoli na maksymalne ograniczenie ubytków energii, a dzięki temu utrzymanie warunków komfortu niższym kosztem. Tymczasem zdecydowana większość publicznych budynków opieki zdrowotnej w Polsce odpowiada przestarzałym standardom budowlanym z lat 70. i 80. Wraz z napływem nowych technologii część z nich przeszła modernizację, jednak wielu z nich nadal daleko nawet do poziomu wymaganego na rok 2014. Aby uzyskać optymalny mikroklimat, konieczna jest ciągła praca tradycyjnych systemów ogrzewania i klimatyzacji, co w rezultacie może powodować odczuwalny dyskomfort dla osób przebywających w budynku, związany z suchym powietrzem czy ruchem zimnego powietrza z klimatyzacji lub też generować problem narażenia osób z alergiami na namnażające się w kanałach wentylacyjnych drobnoustroje. Nowoczesne technologie ocieplania budynków z wykorzystaniem styropianu grafitowego Knauf Therm ETIXX o współczynniku lambda 0,031 W/mK pozwalają na szybkie podniesienie termoizolacyjności przegród nawet do poziomu wymaganego na rok 2021.

Technologia dużego formatu

Ocieplanie budynków szpitalnych metodą lekką mokrą (ETICS) wymaga zastosowania starannie dopracowanych rozwiązań systemowych, ze względu na ich stan techniczny. Prawidłowy montaż ocieplenia to wymagające zadanie, szczególnie w przypadku wysokich budynków, ze względu na duży ciężar warstwy ocieplenia i konieczność odpowiedniego montażu za pomocą kołków. Zwłaszcza, że tradycyjne, grafitowe płyty mogą ulegać odkształcaniu. W tym kontekście idealną odpowiedzią na potrzeby modernizacji wielkogabarytowych budynków będą płyty grafitowe Knauf Therm ETIXX produkowane metodą formowania w prasie, co poprawia ich stabilność wymiarową i płaskość kształtu. Dzięki gofrowanej powierzchni gwarantują optymalną przyczepność bez potrzeby szlifowania, a naniesione na wierzchu i spodzie płyt symbole pokazują, w jakich miejscach należy nanosić zaprawę i mocować kotwy mechaniczne. Dużą zaletą płyt ETIXX są również ich zwiększone wymiary w porównaniu do tradycyjnych grafitowych materiałów izolacyjnych – 120 x 60 cm. Dzięki temu można jednorazowo pokryć większą powierzchnię ściany materiałem, co wpływa na przyspieszenie prac ociepleniowych. Innowacyjny materiał pozwala skrócić modernizację elewacji nawet o jeden dzień.

fot. Knauf