Internet w Polsce tańszy i bardziej powszechny

Według danych GUS, w Polsce dostęp do Internetu w 2014 roku miało 9,4 miliona gospodarstw domowych, tj. 73% ogółu. To więcej o 400 tys. niż w 2013 roku. Wydatki osób indywidualnych z tego tytułu wyniosły w 2014 roku ok. 6,7 miliarda zł przy średniej miesięcznej opłacie 60 zł, natomiast w 2013 było to 6,57 miliarda zł, przy średniej opłacie 62 zł.

 

Translate »