Rekordowy grudzień w programie Mieszkanie dla Młodych

Ponad 2,2 tys. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego zaakceptował w grudniu 2014 Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez pierwszy rok funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych bank przyjął 15 972 wnioski, przyznając dopłaty o wartości ponad 366 mln zł.

Od początku programu czyli od 1 stycznia 2014 roku banki kredytujące zawarły 13 968  umów kredytowych o łącznej wartości ponad 2,6 mld zł. Jest to wynik ponad trzykrotnie wyższy od osiągniętego przy realizacji poprzedniego programu „Rodzina na swoim”, gdzie po roku podpisano zaledwie 4066 umów.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego na rok 2014 przekroczyła 207 mln złotych. Przyznano też dopłaty do zakupu mieszkań, których budowa zakończy się w kolejnych latach trwania programu. Dofinansowanie na rok 2015 dla osób korzystających z programu wynosi już 136 mln, a na 2016 – 22 mln złotych.

W ciągu roku funkcjonowania programu najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Mazowsza (2 881 wniosków), Pomorza (2 713 wniosków) oraz Wielkopolski (2 467 wniosków). Najmniej wniosków o zakup mieszkań ze wsparciem państwa złożono w województwach opolskim (141 wniosków) i świętokrzyskim (175 wniosków).

Średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,17 mkw. Uczestnicy programu „Mieszkanie dla Młodych” mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego – obecnie jego średnia wielkość to 84,17 mkw.

„Mieszkanie dla młodych” to program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania. Obsługą finansową programu „Mieszkanie dla młodych” zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, którego rolą jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Wcześniej BGK zapewniał profesjonalną obsługę programu „Rodzina na swoim”, który pomógł ponad 190 tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Tabela: Liczba wniosków i wysokość przyznanego dofinansowania wg. województw, w tym miast wojewódzkich.

Lokalizacja Liczba wniosków udział % Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. zł
woj. dolnośląskie 1 347 8,43% 29 499
    miasto Wrocław 712 4,46% 16 865
woj. kujawsko-pomorskie 642 4,02% 12 831
    miasto Bydgoszcz 287 1,80% 5 793
    miasto Toruń 128 0,80% 2 736
woj. lubelskie 347 2,17% 6 936
    miasto Lublin 228 1,43% 4 898
woj. lubuskie 500 3,13% 10 007
    miasto Gorzów Wielkopolski 106 0,66% 2 162
    miasto Zielona Góra 258 1,62% 5 267
woj. łódzkie 581 3,64% 13 052
    miasto Łódź 415 2,60% 9 663
woj. małopolskie 1 226 7,68% 28 812
    miasto Kraków 901 5,64% 21 379
woj. mazowieckie 2 881 18,04% 75 134
    miasto Warszawa 1 943 12,17% 56 092
woj. opolskie 141 0,88% 2 804
    miasto Opole 58 0,36% 1 180
woj. podkarpackie 317 1,98% 6 327
    miasto Rzeszów 219 1,37% 4 644
woj. podlaskie 506 3,17% 10 262
    miasto Białystok 311 1,95% 6 394
woj. pomorskie 2 713 16,99% 65 734
    miasto Gdańsk 1 311 8,21% 32 816
woj. śląskie 668 4,18% 13 372
    miasto Katowice 159 1,00% 3 420
woj. świętokrzyskie 175 1,10% 3 836
    miasto Kielce 166 1,04% 3 701
woj. warmińsko-mazurskie 872 5,46% 17 616
    miasto Olsztyn 309 1,93% 7 220
woj. wielkopolskie 2 467 15,45% 58 105
    miasto Poznań 864 5,41% 21 812
woj. zachodniopomorskie 589 3,69% 11 933
    miasto Szczecin 331 2,07% 6 935
Razem 15 972 366 260

 

Więcej danych liczbowych w ujęciu graficznym znajduje się na stronie internetowej BGK pod adresem: http://www.bgk.com.pl/dane-liczbowe-programu-mieszkanie-dla-mlodych