Kredyt studencki pomoże, jeśli nie stać cię na studia

Wielu maturzystów musi podjąć bardzo ważną decyzję – gdzie studiować. W wielu przypadkach kluczowe znaczenie przy wyborze będą miały kwestie finansowe.

Expander podpowiada, że w przypadku, gdy rodzice nie są w stanie sfinansować studiów, można wspomóc się kredytem studenckim z państwową dopłatą. Taki kredyt jest nie tylko tani. Najlepsi absolwenci mogą liczyć na umorzenie nawet połowy długu.

Wybierając kierunek studiów w wielu przypadkach kluczowa jest rozmowa z rodzicami na temat ich możliwości finansowych. Nawet studia, za które nie trzeba płacić są bowiem bardzo kosztowne, szczególnie jeśli wymagają zamieszkania w innym mieście. W takiej sytuacji kilkaset złotych miesięcznie trzeba bowiem wydawać na akademik czy wynajem pokoju. Do tego dochodzi koszt żywności, biletu miesięcznego na komunikację miejską, książek itp.

Pensje rodziców czy ich oszczędności nie zawsze wystarczą na utrzymanie studiującego dziecka. Ratunkiem w takiej sytuacji może być łączenie studiów z weekendową pracą młodego człowieka. Pomóc może też kredyt studencki, który jest niemal darmowy, gdyż dużą cześć kosztów pokrywa państwo. Dodajmy jednak, że zaciągnięty w ten sposób dług trzeba będzie spłacić, ale z bardzo niskimi odsetkami. Przez cały okres studiów i przez 2 lata od ich ukończenia odsetki płaci bowiem państwo. Student będzie musiał zapłacić tylko te, które zostaną naliczone po tym okresie, ale one i tak będą bardzo niskie. Ustawa ogranicza bowiem poziom oprocentowania takich kredytów do połowy stopy redyskontowej NBP, czyli absolwenci obecnie spłacający raty kredytu studenckiego płacą odsetki w wysokości 0,875% w skali roku.

Jak uzyskać kredyt studencki

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studnia od 15 lipca będzie mogła złożyć wniosek o przyznanie kredytu studenckiego. Należy go dostarczyć do jednego z banków, które ich udzielają, czyli: PKO BP, Bank Pekao, BPS (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) lub SGB-Bank (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). W odróżnieniu od  zwykłych kredytów, tutaj pożyczka zostanie przyznana pomimo tego, że student nie ma żadnych dochodów. Zabezpieczeniem dla banku jest jednak poręczenie spłaty przez rodziców, a jeśli ich dochody są za niskie poręczenie może zapewnić BGK lub ARiMR. Warto też dodać, że takie kredyty są dostępne tylko dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego limitu, który w roku akademickim 2018/2019 wyniesie 2500 zł netto.

Jaką kwotę można uzyskać?

Wnioskując o kredyt określamy jaką kwotę chcielibyśmy dostawać co miesiąc. W przeciwieństwie do innych kredytów ten jest bowiem wypłacany w comiesięcznych transzach, która może wynieść 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Student sam wybiera ile chciałby otrzymać. Transze są jednak wypłacane tylko przez 10 miesięcy w roku – nie ma wypłat w okresie wakacji. Pamiętajmy jednak, że choć kredyt jest tani, to i tak otrzymane pieniądze będziemy musieli zwrócić. Dla przykładu jeśli wybierzemy wariant 400 zł miesięcznie, to po 5 latach studiów nasz dług wyniesie 20 000 zł. W wariancie 1000 zł miesięcznie, zadłużymy się aż na 50 000 zł.

Jak wygląda spłata

Spłata długu rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów, choć oczywiście można też zacząć wcześniej. Wtedy też państwo przestaje spłacać za nas odsetki. Aby kwoty spłacanych rat były niskie, jest ich dwa razy więcej niż wypłaconych transz. To powoduje, że rata jest prawie o połowę niższa niż kwota jaka była nam co miesiąc wypłacana. Dla przykładu jeśli ktoś dostawał co miesiąc 800 zł to będzie spłacał 400 zł plus niewielkie odsetki (łącznie ok. 415 zł przy obecnym oprocentowaniu).

Kiedy istnieje możliwość umorzenia długu

Kredytobiorcy, którzy ukończą studia z tak dobrymi wynikami, że znajdą się w grupie 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim, mogą wnioskować o umorzenie aż połowy długu. Ci, którzy będą w gronie 5% najlepszych nie będą musieli spłacać 35% długi, a 10% najlepszych otrzyma  umorzenie na poziomie 20%. Ponadto wszyscy spłacający kredyt studencki, którzy będą mieli trudności finansowe, mogą liczyć na przejściowe zmniejszenie raty lub czasowe zawieszenie spłaty. Kredyt może też zostać częściowo lub w całości umorzony w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty czyli np. poważnej choroby, która uniemożliwi podjęcie pracy.

Jarosław Sadowski

Główny analityk Expander Advisors

fot. archiwum