Nowa szansa dla Siewierza Jeziornej

Spółka Chmielowskie z portfela inwestycyjnego giełdowej spółki ALTA oraz firma Retail Concept zakończyły rozmowy dotyczące sprzedaży terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zabudowę handlowo-usługową w dzielnicy Siewierz Jeziorna. Rozmowy nie doprowadziły do podpisania wiążących umów.

Spółka Chmielowskie otrzymuje propozycje od innych partnerów do zagospodarowania terenów komercyjnych w Siewierzu Jeziornej, nie wyklucza modyfikacji przeznaczenia tego obszaru. Budowa Siewierza Jeziornej ruszyła w 2012 r. Na terenie dzielnicy o powierzchni 120 hektarów docelowo powstać ma 6-7 tysięcy mieszkań i domów dla ok. 15 tysięcy osób. Oprócz obiektów handlowych, na terenie Siewierza Jeziornej zaplanowano także park biznesowy. Powierzchnia działek przeznaczona pod zabudowę komercyjną (usługi, handel, nieuciążliwa produkcja) wynosi ok 30 ha, co umożliwia budowę ok. 80 000 m2 powierzchni użytkowej.

– W trakcie rozmów dotyczących zagospodarowania naszych terenów komercyjnych w Siewierzu Jeziornej doszliśmy do wniosku, że warto rozważyć zagospodarowanie terenów wzdłuż drogi krajowej nr 1 w inny sposób. Analizujemy czy korzystniejsze z punktu widzenia rozwoju dzielnicy nie byłoby stworzenie tam niewielkiego parku biznesowego, z nieuciążliwą dla pobliskich mieszkańców działalnością produkcyjną czy usługową. Handel rozmieszczamy w parterach kamienic – pierwszy sklep już jest otwarty. Dzięki temu poszerzamy grono potencjalnych partnerów, z którymi możemy rozmawiać o sprzedaży tych terenów. Sądzimy też, że taka decyzja może przyczynić się do stworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców – mówi Robert Jacek Moritz, prezes ALTA SA.

Siewierz Jeziorna – pierwsze zrównoważone miasto w Polsce

Siewierz Jeziorna to wyjątkowe i niespotykane do tej pory w Polsce przedsięwzięcie urbanistyczne, którego celem jest budowa dzielnicy zapewniającej mieszkańcom niespotykaną gdzie indziej jakość i komfort życia pod względem mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Idea urbanistyczna Siewierza Jeziornej zakłada powstawanie zróżnicowanej zabudowy wielo- i jednorodzinnej, licznych terenów zielonych i rekreacyjnych, rynku, kościoła, strefy handlu, usług i kultury, budynków biurowych, strefy hotelowej. Nad brzegiem przyległego jeziora zaprojektowano dostępną już obecnie plażę oraz przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Dojazd do centrum Katowic zajmie tylko 20 min., a do lotniska w Pyrzowicach 12 min. Siewierz Jeziorna powstaje na terenie o powierzchni ok. 120 ha położonym w północnej części aglomeracji śląskiej, nad brzegiem Zalewu Przeczycko-Siewierskiego. Docelowo w Siewierzu Jeziornej zamieszka 10 tys. mieszkańców.

fot. archiwum