Obroty Bosch na świecie przekroczyły 70 mld EU

Według wstępnych danych, w roku 2015 Grupa Bosch na świecie po raz pierwszy przekroczyła próg obrotów w wysokości 70 mld EUR. W minionym roku koncern zwiększył swoje przychody o około dziesięć procent . Dalszej poprawie uległa także dochodowość. Dochód przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT), z uwzględnieniem efektów specjalnych, wzrósł do ok. 5 mld EUR. Zysk operacyjny wyniósł ok. 6,5% i jest wyższy od ubiegłorocznego. Pomimo miliardowych kwot, jakie przeznaczono na akwizycję spółek BSH Hausgeräte GmbH i Robert Bosch Automotive Steering GmbH, zarówno kapitał własny, jak i płynność utrzymują się na wysokim poziomie.

– Dzięki naszej innowacyjności, w 2015 roku udało nam się pozostać na ścieżce wzrostu, i to pomimo trudnej sytuacji gospodarki światowej oraz stagnacji na części rynków. Ważnym czynnikiem pozytywnego rozwoju koncernu jest rosnąca liczba rozwiązań dla świata zintegrowanego z internetem – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu spółki Robert Bosch GmbH.

„Cyfrowa transformacja“ – Bosch kształtuje zmiany

Pod wpływem takich trendów jak Internet rzeczy i coraz większa integracja w sieci, działalność Bosch zasadniczo się zmienia. Bosch jest jedynym na świecie koncernem, który działa na wszystkich trzech poziomach Internetu rzeczy,  określanych jako 3S: czujniki (Sensors), oprogramowanie (Software) wykorzystywane w procesie integracji, a równocześnie zajmuje się opracowywaniem nowych usług bazujących na integracji (Services).

– Dzięki naszym kompetencjom w dziedzinie czujników, oprogramowania i usług nie tylko kształtujemy świat zintegrowany z internetem, ale także rozwijamy nowe obszary działalności. „Cyfrowa transformacja“ nie stanowi dla nas zagrożenia, lecz jest ogromną szansą – dodał Denner. Na przykład, kilka tygodni temu spółka ogłosiła zamiar wejścia na rynek inteligentnych budynków. Na targach CES w Las Vegas Bosch po raz pierwszy zaprezentował opinii publicznej swój System Smart Home.

Obroty w podziale na sektory przedsiębiorstwa

W roku 2015 koncern w wielu obszarach poprawił swoją pozycję i konkurencyjność, a także zdobył nowe udział rynkowe. Jednak obroty w czterech sektorach działalności Bosch kształtowały się w sposób zróżnicowany. Według wstępnych danych sektor Mobility Solutions wyraźnie zwiększył obroty, o 12%, do 41,7 mld EUR, pomimo słabego wzrostu produkcji samochodów na świecie. W ubiegłym roku Bosch z powodzeniem sprzedawał m.in. układy wtrysku paliwa do silników benzynowych i Diesla, układy wspomagające oraz systemy Infotainment. Solidny wzrost osiągnął także sektor Consumer Goods, w którym Bosch zwiększył obroty o 9,3% w porównaniu do roku poprzedniego, do 17,2 mld EUR. Dużym popytem cieszyły się inteligentne elektronarzędzia akumulatorowe i sprzęt AGD, np. seria kuchenek wyposażona w opcję komunikacji przez internet.

W 2015 roku sektor Energy and Building Technology odnotował znacznie wyższy od ubiegłorocznego, 11-procentowy wzrost obrotów (do 5,1 mld EUR). Głównymi filarami sukcesu były usługi i serwis, systemy zabezpieczeń dla dużych projektów infrastrukturalnych oraz zintegrowane z internetem rozwiązania w obszarze inteligentnej techniki grzewczej. Podobnie jak wcześniej, także w 2015 roku sektor Industrial Technology odczuwał negatywne skutki słabej koniunktury w przemyśle maszynowym. W ubiegłym roku obroty obniżyły się w porównaniu do roku 2014 o 1,7%, do poziomu 6,6 mld EUR. Dział branżowy Drive and Control Technology musiał w minionym roku po raz kolejny zmierzyć się z załamaniem ważnych segmentów rynku budowy maszyn.

Obroty w podziale na regiony

W 2015 roku Grup Bosch pomyślnie rozwijała się w Europie, a wzrost obrotów był tutaj wyraźnie wyższy niż w 2014 roku. Według wstępnych danych koncern zwiększył obroty w tym regionie o 4,2%, do 37,5 mld EUR. Także w Niemczech obroty rozwijały się pozytywnie. Szczególnie silny wzrost obrotów Bosch odnotował w Ameryce Północnej, o 24%, do 12,6 mld EUR. W Ameryce Południowej nadal utrzymuje się trudna sytuacja gospodarcza, co wpływa także na obroty, które wyniosły 1,4 mld EUR, tj. o 13% mniej niż w roku poprzednim. W regionie Azji i Pacyfiku obroty Bosch wzrosły o 16%, do 19,1 mld EUR. Duży potencjał w perspektywie długoterminowej Bosch dostrzega w Afryce. W 2015 roku przedsiębiorstwo rozszerzyło swoją działalność w tym regionie świata.

EK05-01.16b bosch obroty w regionach

Wzrost zatrudnienia w Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz w USA

Na dzień 31.12.2015 Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 375 000 pracowników.  W 2015 roku liczba zatrudnionych zwiększyła się o 17 600 osób, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, Niemczech, regionie Azji i Pacyfiku oraz USA. Szczególnie poszukiwaną grupą pracowników byli specjaliści IT.

Bosch -wzrost dz. innowacjom

2016 – ostrożny optymizm w prognozach

W 2016 roku Bosch spodziewa się umiarkowanego wzrostu światowej koniunktury w wysokości 2,8%. Pod względem geopolitycznym sytuacja w roku 2016 pozostanie nadal bardzo złożona i niepewna. Niezależnie od tego, także w tym roku Bosch planuje rosnąć w tempie szybszym niż rynki. Pomimo ogromnych inwestycji, mających na celu zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa, planowana jest dalsza poprawa dochodowości i zysku operacyjnego.

Łatwiejsze i bardziej komfortowe życie dzięki rozwiązaniom zintegrowanym z internetem
Celem strategicznym Grupy Bosch są rozwiązania dla zintegrowanej mobilności i produkcji, zintegrowanych systemów energetycznych oraz budynków. W ubiegłym roku koncern zaprezentował i wprowadził na rynek liczne nowe rozwiązania w tych obszarach. – Tylko dzięki upowszechnieniu się technologii zintegrowanych z internetem można będzie sprostać takim problemom przyszłości, jak wyczerpujące się zasoby naturalne czy urbanizacja – powiedział Volkmar Denner. Na przykład w inteligentnym, zintegrowanym z internetem budynku można obniżyć zużycie energii nawet o 40%. Do roku 2020 około 230 mln, tj. 15% wszystkich gospodarstw domowych na świecie będzie wyposażonych w rozwiązania Smart Home.

– Zintegrowane technologie i systemy muszą być dla konsumentów łatwe i intuicyjne w obsłudze – powiedział Denner. Dlatego przy projektowaniu systemu Bosch Smart Home skoncentrowaliśmy się na wrażeniach użytkowników (User Experience). W ramach jednej platformy możliwa jest inteligentna integracja systemu grzewczego, sprzętu AGD, systemów rozrywkowych, oświetlenia, a także systemów zabezpieczeń. Wszystkie zintegrowane w ten sposób urządzenia w domu można obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu wyposażonego w odpowiednią aplikację.

– Odkrywamy  nowe, perspektywiczne rynki, takie jak Smart Home czy zintegrowana produkcja, a równocześnie wykorzystujemy szanse rozwoju w tradycyjnych obszarach naszej działalności – wyjaśnił prezes Bosch. Należy do nich elektryfikacja w transporcie samochodowym. Jedną z najważniejszych akwizycji w 2015 roku było przejęcie amerykańskiego start-upu specjalizującego się w technologii akumulatorowej Seeo Inc., dzięki czemu Bosch dysponuje dziś przyszłościowym know-how w dziedzinie innowacyjnych akumulatorów.

Automatyzacja, elektryfikacja oraz integracja za pośrednictwem internetu będą wpływać także na segmenty pojazdów użytkowych i jednośladowych. Na przykład, w segmencie pojazdów użytkowych postępująca automatyzacja przyczyni się w przyszłości do obniżenia liczby wypadków. Z kolei układy wtryskowe dla jednośladów, zamiast stosowanych dziś powszechnie gaźników, obniżają zużycie paliwa i zwłaszcza w krajach rozwijających się, mogłyby znacząco pomóc w ochronie zasobów naturalnych.

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych – niemożliwe bez technologii Diesla
Vokmar Denner podkreślił także znaczenie technologii Diesla dla ochrony klimatu na świecie: – Tylko przy dalszym stosowaniu technologii Diesla możliwe jest osiągnięcie ambitnych celów unijnych dotyczących obniżania emisji CO2. Samochody z silnikami Diesla mają wyraźnie niższy poziom emisji CO2 niż porównywalne samochody z silnikami benzynowymi. – Także w debacie o jakości powietrza w miastach i emisji pyłów samochody z technologią Diesla należy traktować jako element rozwiązania, a nie problem – powiedział Denner i zapewnił, że jest nadal wiele możliwości optymalizacji silników Diesla. Stwierdził także, że Bosch dysponuje technologią, która pozwoli silnikom wysokoprężnym wykazać najniższy poziom emisji tlenków azotu, także w warunkach rzeczywistych. – Naszym celem jest, aby samochody z silnikami Diesla spełniały aktualnie obowiązujące limity emisji nie tylko w warunkach testowych, ale także podczas rzeczywistej jazdy – powiedział Denner. Dodał, że Bosch już od dawna wspiera wprowadzenie realistycznego cyklu testowego oraz pomiarów emisji w realnych warunkach jazdy. Denner opowiedział się także za regularnymi kontrolami seryjnie produkowanych pojazdów przez niezależne jednostki badawcze.

Translate »