Pierwsza w Polsce transakcji oparta na technologii blockchain

W sierpniu 2018 r., polski startup ShareSpace, zapewniający najemcom rozwiązania technologiczne z zakresu szybkiego dostępu i zarządzania procesem wynajmu biur serwisowanych i coworkingowych w całym kraju, przeprowadził pierwszą w Polsce transakcję, na rynku biurowym, opartą na technologii blockchain.

Stronami transakcji były Business Link (wynajmujący) oraz Ricoh (najemca). Business Link to operator przestrzeni coworkingowych oferujący dostęp do społeczności biznesowej startupów i korporacji. Ricoh to firma oferująca, między innymi, urządzenia do druku biurowego i produkcyjnego.

Innowacyjne rozwiązanie oparte na blockchain zostało zastosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji najmu, niepodważalności warunków komercyjnych i prawnych oraz obniżenia kosztów pośrednictwa i doradztwa. Dostęp, weryfikacja oraz walidacja dokumentów i ustaleń komercyjnych odbywa się za pomocą zdecentralizowanej platformy, co znacząco skraca czas negocjacji i jednocześnie zachowuje gwarancje bezpieczeństwa całego procesu online, nawet przy zaangażowaniu wielu podmiotów. Wzór umowy pomiędzy stronami transakcji powstał również w oparciu o technologie blockchain.

Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells świadczyło kompleksowe usługi doradztwa prawnego od początkowego etapu transakcji do jej sfinalizowania. Zespół prawników Hogan Lovells był odpowiedzialny za realizację projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi oraz za przygotowanie elastycznej umowy nowej generacji, która w połączeniu z technologią ShareSpace może być stosowana zarówno w transakcjach wynajmu małych jak i również dużych powierzchni.

W transakcję, z zakresu analizy biznesowo-rynkowej oraz utrzymania najwyższych standardów najmu nieruchomości komercyjnych, była zaangażowana firma Cushman & Wakefield. Atende S.A. dostarczyło szczegółowy opis scenariuszy testowych i przypadków testowych aplikacji weryfikujących zgodność transakcji (opartej na blockchain) z wymaganiami funkcjonalnymi, a Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk nadzorował przebieg projektu.

fot. archiwum