Raport: Nieruchomości komercyjne – Niski wolumen transakcji najmu w Łodzi

Wolumen transakcji najmu w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wyniósł 16 900 mkw i stanowił tylko 27,7% średniej rocznej z lat 2015-2020, podaje raport „Office Occupier – Rynek biurowy w Łodzi” firmy Cresa Polska.

Łódzki rynek biurowy nadal charakteryzuje się niewielką aktywnością najemców i wysokim wskaźnikiem pustostanów. Dużym zainteresowaniem firm z różnych branż cieszą się biura coworkingowe ze względu na elastyczne warunki umów najmu. Deweloperzy jednak wstrzymują się z realizacją nowych inwestycji biurowych, czekając na ożywienie na rynku najmu – mówi Martyna Balcer z firmy Cresa Polska.

Na koniec września 2021 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi wyniosły 583 000 mkw i powiększyły się w ciągu roku o 4,1%. W trzecim kwartale 2021 do użytku oddany został tylko jeden budynek biurowy – Dowborczyków (3 600 mkw., Domena).

Całkowity wolumen transakcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wyniósł 16 900 mkw, co oznacza spadek o 72% rok do roku. W samym trzecim kwartale wynajęto 8 600 mkw, czyli o zaledwie 1% mniej niż w analogicznym okresie w 2020 roku. W strukturze popytu dominowały nowe umowy (55%) oraz renegocjacje (45%). W pierwszych trzech kwartałach nie odnotowano w Łodzi żadnej umowy ekspansji, a wolumen transakcji nie przekroczył 30% średniej rocznej z lat 2015-2020.

Największą transakcją w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku była umowa przednajmu 3 500 mkw podpisana przez firmę Chillispaces w biurowcu React. Kolejnymi były renegocjacja umowy najmu 1 800 mkw. przez firmę Idemia w Willi Kestenberga oraz nowa umowa firmy Wella w Bramie Miasta (1 600 mkw.).

Całkowita absorpcja w okresie od stycznia do września wyniosła 64 mkw. Sam trzeci kwartał zakończył się absorpcją na poziomie 11 600 mkw., co stanowi niespełna trzykrotny wzrost względem analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Wskaźnik pustostanów na koniec trzeciego kwartału 2021 obniżył się do poziomu 16,8%, co oznacza spadek o 1,5 p.p. w ujęciu kwartał do kwartału i jednocześnie wzrost o 2,5 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Czynsze wywoławcze w Łodzi wynoszą 10,5-14,5 EUR/mkw/miesiąc w centrum i 10-13,5 EUR/mkw/miesiąc w lokalizacjach poza centrum.

fot. archiwum

Translate »