Jak zmieniły się wymagania polskich pracowników biurowych w ciągu ostatniego roku?

Aż ¾ osób zatrudnionych w nowoczesnych centrach usług zauważa niedostateczne dostosowanie biura do sposobu ich pracy, wynika z najnowszego raportu Mikomax Smart Office. Badania wskazują, że niewielu pracowników między 26 a 35 rokiem życia jest zadowolonych z przestrzeni firmowych – zaledwie co piąty uważa, że miejsce zatrudnienia wspiera go w efektywności.

Perspektywy na przyszłość są obiecujące. Mimo coraz większych wymagań względem pomieszczeń biurowych, respondenci oceniają je lepiej niż w roku 2014. W badaniu wzięło udział ponad 500 pracowników centrów nowoczesnych usług dla biznesu z sześciu największych miast Polski. W raporcie dokonano zestawienia ich opinii z wynikami analogicznego badania uzyskanymi w 2014 roku.

Tegoroczne badanie potwierdziło, że miejsce zatrudnienia odgrywa coraz większą rolę w budowaniu poczucia wspólnoty. Aż 50% respondentów między 36 a 45 rokiem życia przyznało, że biuro wspiera ich w tym aspekcie. Dla porównania, jedynie 23% pracowników dzieliło tę opinię zaledwie rok temu. Ankietowani stwierdzili również, że biuro w coraz większym stopniu wspiera ich w efektywnej pracy. Więcej niż jeden na trzech respondentów zauważył, że biuro pomaga mu w osiąganiu lepszych rezultatów. Rok wcześniej taką deklarację składał mniej niż co piąty ankietowany (16%). Coraz bardziej istotna staje się również możliwość relaksu podczas przerw w wykonywaniu obowiązków. Aż dwie na trzy tegoroczne odpowiedzi wskazywały odpoczynek jako ważny element dnia pracy. Wartość ta wzrosła o 40 punktów procentowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

– Z naszych najnowszych obserwacji wynika, że oczekiwania pracowników względem organizacji przestrzeni firmowych stale rosną. Coraz więcej osób w procesie rekrutacji bierze pod uwagę nie tylko renomę firmy, ale także wygląd i organizację biura. Blisko 2/3 kandydatów analizuje swoje przyszłe miejsce zatrudnienia pod kątem dostępnych pomieszczeń przeznaczonych do obowiązków o różnym charakterze, a także mebli biurowych, dzięki którym można pracować nie tylko w pozycji siedzącej. Kadra kierownicza powinna pamiętać, że coraz częściej aspekty te wpływają na decyzję o przyjęciu oferty zatrudnienia i pozostania w firmie – tłumaczy Zuzanna Mikołajczyk z Mikomax Smart Office.

W raporcie zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych przy współpracy z Grupą Luxmed, które koncentrowały się na dolegliwościach powiązanych z pracą biurową. Odpowiedzi nakreśliły niepokojącą tendencję – co piąty respondent odczuwa w ciągu dnia ból, a aż 4/5 osób z tej grupy przypisuje tę przypadłość wykonywanym obowiązkom zawodowym. Najczęstszy dyskomfort wśród osób między 26 a 35 rokiem życia powodują mrowienia i drętwienie rąk. Starsi pracownicy narzekają natomiast na ból nadgarstków i kłopoty z oczami.

Aż 75% osób zatrudnionych w nowoczesnych centrach usług uważa, że ich miejsce pracy mogłoby lepiej odpowiadać na potrzeby związane ze specyfiką wykonywanych zadań. Zdaniem respondentów, większość pracodawców powinna rozważyć wdrożenie modelu biura dopasowanego, podzielonego na strefy: koncentracji, pracy zespołowej czy rozmów telefonicznych. Oznacza to, że sposób planowania biura staje się kluczowym aspektem w strategicznym zarządzaniu organizacją.