NBP: inflacja bazowa w kwietniu

NBP podal, że inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wzrosła w kwietniu 2015r. do poziomu 0,4% licząc rok do roku, z poziomu 0,2% w marcu (rdr).

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w kwietniu 2015r. -1,4% wobec -2,0% w marcu 2015r. Indeks cen towarów i usług (CPI) liczony przez GUS wyniósł w kwietniu -1,1% rok do roku wobec -1,5% w marcu (rdr).

Translate »