Mieszkanie dla młodych” – na ten rok zostało jeszcze 520 mln zł

Do wykorzystania w tegorocznej edycji programu „Mieszkanie dla młodych” zostało jeszcze 520 mln zł. W styczniu do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 1233 wniosków o dofinansowanie zakupu mieszkania na kwotę 29,28 mln zł.
Realizację programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat – od 2014 do 2018 roku. Ustawa budżetowa przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę dofinansowań. Tegoroczny limit wynosi 715 mln zł, z czego wykorzystane jest już 21 proc. licząc na podstawie złożonych na dany rok wniosków. 

W lipcu 2015 ustawodawca przewiduje istotne zmiany dla beneficjentów, które mogą wpłynąć na wzrost liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie dopłaty do 30 proc. dla rodzin, które mają troje lub więcej dzieci,  przy jednoczesnym zniesieniu limitu wieku oraz wymogu nieposiadania wcześniej nieruchomości. Oznacza to, że rodziny „2+3 i więcej” będą mogły poprawić swoje warunki mieszkaniowe dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa.

W ciągu 13 miesięcy funkcjonowania programu najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Mazowsza (3 081 wniosków), Pomorza (2 862 wniosków) oraz Wielkopolski (2 640 wniosków). Najmniej wniosków o zakup mieszkań ze wsparciem państwa złożono w województwach opolskim (144 wniosków) i świętokrzyskim (183 wniosków).

„Mieszkanie dla młodych” to program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania, jednocześnie pozytywnie oddziaływując na sektor budowlany i wzrost gospodarczy. Obsługą finansową programu „Mieszkanie dla młodych” zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, którego rolą jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Od 2007 roku BGK zapewnia profesjonalną obsługę programu „Rodzina na swoim”, który pomógł ponad 192 tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność.  Dopłaty do kredytów preferencyjnych „Rodzina na swoim” będą wypłacane do 2022 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Liczba wniosków i wysokość przyznanego dofinansowania wg. województw, w tym miast wojewódzkich.

Lokalizacja Liczba wniosków udział % Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. zł
woj. dolnośląskie 1 434 8,46% 31 576
    miasto Wrocław 770 4,54% 18 245
woj. kujawsko-pomorskie 675 3,98% 13 493
    miasto Bydgoszcz 295 1,74% 5 979
    miasto Toruń 133 0,78% 2 852
woj. lubelskie 371 2,19% 7 443
    miasto Lublin 238 1,40% 5 126
woj. lubuskie 526 3,10% 10 529
    miasto Gorzów Wielkopolski 114 0,67% 2 329
    miasto Zielona Góra 268 1,58% 5 502
woj. łódzkie 606 3,57% 13 543
    miasto Łódź 434 2,56% 10 047
woj. małopolskie 1 314 7,75% 30 957
    miasto Kraków 972 5,73% 23 077
woj. mazowieckie 3 081 18,17% 80 515
    miasto Warszawa 2 089 12,32% 60 482
woj. opolskie 144 0,85% 2 877
    miasto Opole 58 0,34% 1 180
woj. podkarpackie 343 2,02% 6 848
    miasto Rzeszów 237 1,40% 5 010
woj. podlaskie 538 3,17% 10 901
    miasto Białystok 334 1,97% 6 846
woj. pomorskie 2 862 16,88% 69 223
    miasto Gdańsk 1 375 8,11% 34 349
woj. śląskie 707 4,17% 14 196
    miasto Katowice 175 1,03% 3 766
woj. świętokrzyskie 183 1,08% 4 005
    miasto Kielce 173 1,02% 3 855
woj. warmińsko-mazurskie  917 5,41% 18 504
    miasto Olsztyn 325 1,92% 7 598
woj. wielkopolskie 2 640 15,57% 62 326
    miasto Poznań 919 5,42% 23 174
woj. zachodniopomorskie 619 3,65% 12 567
    miasto Szczecin 346 2,04% 7 247
Razem 16 960